fbpx
Ondernemingsraad advies reorganisatie

Ondernemingsraad moet advies kunnen uitbrengen bij reorganisatie

Als Spotify wereldwijd 17% van haar mensen ontslaat en 11% daarvan in Nederland, wordt de ondernemingsraad daarover niet gehoord. Die vindt dit echter een ‘adviesplichtig reorganisatiebesluit’. De Ondernemingskamer is het daarmee eens.

Het nieuws kwam ongetwijfeld hard aan bij de medewerkers van Spotify: 17% van hen wordt ontslagen (van de 9.000 mensen wereldwijd) en 19 mensen bij de Nederlandse dochter Spotify NL, waar er 172 werken. De Ondernemingsraad heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), het recht om advies uit te brengen over het reorganisatiebesluit. Spotify NL vindt advies van de OR niet nodig. De OR stapt naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, die de vraag moet beantwoorden of de Ondernemingskamer adviesplichtig is op grond de WOR.

Inkrimping

Het reorganisatiebesluit behelst het gedwongen ontslag van in ieder geval 11% van het Nederlandse werknemersbestand. Dat is een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden, vindt de OR. Dat heeft belangrijke gevolgen voor Spotify NL én Spotify wereldwijd. De werkwijze in een deel van de teams zal aanzienlijk wijzigen. Ook zal een aantal teams worden opgeheven, wat weer gevolgen heeft voor het werk van de in Nederland werkzame teamleden. Op grond van de WOR had Spotify NL de Ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid moeten stellen over het reorganisatiebesluit advies uit te brengen. Dat er 19 werknemers boventallig worden verklaard (géén collectief ontslag) houdt volgens Spotify NL geen belangrijke inkrimping of wijziging van de organisatie in. Deze 19 functies hebben nauwelijks impact op de organisatie. De organisatiestructuur van Spotify NL verandert er nauwelijks door.

Adviesplichtig reorganisatiebesluit

Toch gaat het volgens de Ondernemingskamer om een adviesplichtig reorganisatiebesluit. De wereldwijde reorganisatie kost 17% van de arbeidsplaatsen en ook bij Spotify NL moeten er mensen uit. Dat betreft een belangrijke inkrimping van de omvang van de werkzaamheden van Spotify NL. Hoe het reorganisatiebesluit in Nederland wordt vormgegeven, welke gevolgen dat concreet heeft voor de aard, omvang en inrichting van de werkzaamheden en voor de medewerkers in de andere teams, en wat dit betekent voor de organisatie van Spotify NL is niet duidelijk geworden. Spotify NL heeft ondanks aandringen van de ondernemingsraad alleen algemene informatie hierover verstrekt. Dat is te weinig, nu het gaat om een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden en een belangrijke wijziging in de organisatie van Spotify NL.

Intrekken

Nu het reorganisatiebesluit niet aan de Ondernemingsraad ter advisering is voorgelegd, heeft Spotify NL bij afweging van alle belangen niet in redelijkheid tot het reorganisatiebesluit kunnen komen. Spotify NL moet het reorganisatiebesluit intrekken.

Bron: Uitspraak Gerechtshof Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:GHAMS:2023:3520 | 21-12-2023

Wilt u meer informatie over ondernemingsrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Arjen Douma. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant