fbpx

Arbeidsrecht voor werkgevers

Voor veel werkgevers zijn we al jarenlang een strategisch adviseur. Wij staan kleinere ondernemers persoonlijk bij, maar ook grotere ondernemingen die een eigen HR-team hebben.

Dat doen we op allerlei momenten tijdens de arbeidsrelatie met de werknemers. Aan het begin, door een arbeidsovereenkomst, een handboek of een reglement op te stellen. Tijdens het dienstverband, bijvoorbeeld als een werknemer ziek wordt of niet goed functioneert. Maar natuurlijk ook aan het einde, in geval van ontslag. Daarnaast adviseren we ook over het inhuren van zzp’ers.

Heeft u vragen over uw werknemers of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact met één van onze advocaten arbeidsrecht op.

HR-Helpdesk

Voor HR-professionals heeft ScheerSanders Advocaten ook een speciale HR-helpdesk geopend. Dat is een laagdrempelige dienst beschikbaar voor alle HR/PZ managers en medewerkers in het MKB.

Bij de HR-helpdesk kunt u tegen een speciaal tarief terecht met al uw vragen gericht op HR en arbeidsrecht, of als u wilt sparren over deze onderwerpen.

De HR-helpdesk is 5 dagen per week tijdens kantooruren bereikbaar. U kunt zowel telefonisch (070-3659933) als via e-mail (hr-helpdesk@scheer.nl) bij ons terecht.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten kunnen u bijstaan in geval van:

 • arbeidsovereenkomst en arbeidsreglementen
 • zzp’er en overeenkomst van opdracht
 • non-concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding
 • loon, bonus, aandelenopties, (secundaire) arbeidsvoorwaarden
 • loonvordering
 • AVG en privacy
 • eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim
 • arbeidsongeval en letselschade
 • ontslag
 • arbeidsconflict
 • disfunctioneren
 • reorganisatie en bedrijfseconomisch ontslag
 • sociaal plan en afvloeiingsregeling
 • vaststellingsovereenkomst (VSO) en vertrekregeling
 • transitievergoeding en beëindigingsvergoeding

Advocaten arbeidsrecht

Onze advocaten arbeidsrecht hebben allemaal een specialisatieopleiding arbeidsrecht gevolgd. Wij zijn dus echte experts en volgen de ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht op de voet. Maak kennis met ons team arbeidsrecht: Frederike Werts, Irene Lansen en Eric-Jan Krijgsman. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Opstellen van arbeidsovereenkomsten, handboek en/of arbeidsreglement

Om later problemen en onduidelijkheden met uw werknemers te voorkomen, is het van belang dat u de afspraken met hen goed vastlegt. Wij kunnen voor u arbeidsovereenkomsten opstellen, maar ook een handboek of arbeidsreglementen.

Zzp’ers en overeenkomst van opdracht

Ondernemers kiezen er ook vaak voor om zzp’ers in te huren. Afspraken, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de vergoeding daarvoor, worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. Het is van belang om u daarover goed te laten adviseren, om te voorkomen dat een zzp’er later als werknemer kan worden aangemerkt.

Non-concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding

In de arbeidsovereenkomst met uw werknemers kunt u verschillende afspraken maken om uw onderneming te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door een non-concurrentie-, relatie- en een geheimhoudingsbeding overeen te komen. Onze advocaten arbeidsrecht kunnen u adviseren over zulke afspraken, maar u ook bijstaan in een eventuele procedure als een werknemer zich niet aan deze afspraken houdt.

Arbeidsvoorwaarden en de wijziging daarvan

Naast loon kunt u natuurlijk ook andere arbeidsvoorwaarden met uw werknemers afspreken, zoals een bonusregeling, aandelenopties, een leaseauto of vrije dagen. Kunt u deze afspraken op een later moment wijzigen, bijvoorbeeld omdat een voorwaarde te duur is? Wij kunnen voor u deze afspraken opstellen en u adviseren als u deze afspraken wilt wijzigingen. Ook kunnen we u bijstaan in een procedure daarover.

AVG en privacy

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) mag u niet zomaar alle gegevens van uw werknemers meer verwerken. Welke gegevens mag u nog wel opslaan? En hoe lang mag u die gegevens bewaren? Onze advocaten arbeidsrecht beantwoorden deze en andere vragen graag voor u.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Als uw werknemer ziek wordt, dan moet u als werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen. U moet uw arbodienst inschakelen en uw werknemer helpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Maar werkgevers en werknemers zijn het niet altijd eens over de stappen die gezet moeten worden. Onze arbeidsrechtsadvocaten begeleiden regelmatig dit soort trajecten.

Arbeidsongeval en letselschade

Het kan voorkomen dat uw werknemer tijdens zijn werk een ongeval krijgt of dat een ander door toedoen van uw werknemer schade lijdt. Bent u in dat geval aansprakelijk voor deze schade en zo ja, hoe moet u dan de hoogte van deze schade bepalen? Onze advocaat arbeidsrecht en letselschadespecialist Eric-Jan Krijgsman kan u hierover meer vertellen.

Ontslag

Ontslag is soms onvermijdelijk, bijvoorbeeld als een werknemer niet goed functioneert of in geval van een conflict. Maar ook als uw werknemer lang ziek is of als u wilt reorganiseren kan dit tot ontslag leiden. Wanneer kunt u uw werknemer ontslaan? Wat is daarvoor nodig? Moet u eerst een verbeterplan of mediation aanbieden? Heeft u toestemming voor ontslag nodig van het UWV of de kantonrechter? Ook over deze vragen adviseren onze advocaten arbeidsrecht u graag.

Reorganisatie

Als u genoodzaakt bent om te reorganiseren, bijvoorbeeld om uw onderneming te optimaliseren of omdat het financieel minder gaat, dan is het van belang om dat stap voor stap te doen. Welke werknemers komen voor ontslag in aanmerking? Welke informatie heeft het UWV nodig om een ontslagvergunning te verlenen? Moet u een sociaal plan opstellen? Kunt u uw werknemers eerst een vaststellingsovereenkomst aanbieden? Wij kunnen u over deze stappen adviseren en u tijdens de reorganisatie begeleiden.

Vaststellingsovereenkomst (VSO) en vertrekregeling

Om een procedure bij het UWV en de kantonrechter te voorkomen, kunt u met uw werknemer in een vaststellingsovereenkomst (VSO) afspraken maken over ontslag . Hoe hoog is de transitievergoeding of beëindigingsvergoeding? Welke opzegtermijn moet u dan in acht nemen? Kunt u de werknemer vrijstellen van werk? Moet u vakantiedagen uitbetalen? Onze advocaten arbeidsrecht kunnen zo’n VSO voor u opstellen en u adviseren over de inhoud daarvan.

Lidmaatschap specialistenverenigingen: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHA).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!