fbpx

Familie- en jeugdrecht

Elk jaar worden veel relaties beëindigd. Bij het aanvragen van een scheiding, het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of het beëindigen van de samenwoning moeten veel zaken geregeld worden. Dit geldt vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn. Denk hierbij aan partneralimentatie, kinderalimentatie, het opstellen van een ouderschapsplan en overige vermogensrechtelijke afwikkeling.

De advocaten familierecht van ScheerSanders Advocaten zijn er om u in deze situaties bij te staan.

Ook als er geen sprake is van een verbroken relatie kunt u een familierechtadvocaat nodig hebben, bijvoorbeeld voor geschillen met betrekking tot gezag en voogdij of voor een naamswijziging. Ook hiervoor kunt bij ScheerSanders Advocaten terecht.

Onze advocaten familierecht hebben allemaal diverse specialisatieopleidingen gevolgd. Zij zijn dus echte experts en volgen de ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van familie- en jeugdrecht op de voet. 

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten familierecht kunnen u bijstaan in geval van:

 • echtscheiding
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • verbreking samenwoning
 • vermogensrechtelijke afwikkeling
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • pensioenkwesties
 • erkenning, gerechtelijke vaststelling ouderschap en adoptie
 • vernietiging van de erkenning, ontkenning ouderschap, herroeping van de adoptie
 • gezag en voogdij
 • gezagsgeschillen
 • kinderbeschermingsmaatregelen
 • curatele, bewind en mentorschap
 • naamswijziging
 • inschrijving, aanvulling, verbetering van akten in de burgerlijke stand
 • kinderontvoering
 • internationaal familierecht
 • mediation

Advocaten familie- en jeugdrecht

Maak kennis met ons team familie- en jeugdrecht. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap en beëindigen samenwoning

Wanneer de relatie wordt verbroken, kunnen de familierechtadvocaten van ScheerSanders Advocaten u helpen met het afwikkelen van de gehele procedure, inclusief de vermogensrechtelijke afwikkeling. Hieronder valt onder andere de verdeling van de gemeenschap van goederen en het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden. Ook besteden we aandacht aan de pensioenrechtelijke afwikkeling van het beëindigen van de relatie, zodat ook alles voor de toekomst goed geregeld is.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Als er sprake is van het beëindigen van een relatie waar kinderen bij betrokken zijn, moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Afhankelijk van de verdeling van de omgang met de kinderen, kan het zijn dat er kinderalimentatie betaald moet worden. Bij een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan er ook een recht op partneralimentatie bestaan. De familierechtadvocaten van ScheerSanders Advocaten zoeken dit voor u uit en helpen u bij de afwikkeling.

Ouderschap, gezag en voogdij

Bij binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kinderen, heeft de vader automatisch het gezag over de kinderen. Wanneer er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet de vader de kinderen erkennen en het gezag aanvragen om dezelfde rechten en plichten te hebben als de moeder. Uiteraard kunnen er ook geschillen ontstaan tussen twee gezaghebbende ouders, waarbij de advocaten van ScheerSanders Advocaten u adviseren en zo nodig bijstaan in de procedure.

Maatregelen bescherming kinderen, curatele, bewind en mentorschap

In sommige gevallen komt het voor dat er een vermoeden bestaat dat een minderjarige ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt beperkt. In dat geval dreigen kinderbeschermingsmaatregelen, zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of beëindiging van gezag. De advocaten familierecht van ScheerSanders Advocaten kunnen u in deze gevallen bijstaan. Dit is ook het geval bij zaken betreffende curatele, bewind en mentorschap.

Lidmaatschap specialistenverenigingen:

 • Vereniging voor Familie- en Erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS);
 • Mediatorsfederatie Nederland (MFN);
 • International Academy of Family Lawyers (IAFL);
 • The Dutch Association of International Child Abduction Lawyers (D.I.A.L.).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!