fbpx

Ondernemingsrecht

Ondernemen is risico’s nemen. Toch hoeven dit geen ongebreidelde risico’s te zijn.

Helaas beseffen sommige ondernemers zich pas achteraf dat dingen juridisch beter of anders geregeld hadden moeten worden.

Veel juridische problemen kunnen dan ook voorkomen worden door het vroegtijdig inwinnen van juridisch advies.

Heeft u als ondernemer juridische vragen, loopt u tegen problemen aan of wilt eens preventief van gedachte wisselen? Onze advocaten ondernemingsrecht staan u bij met raad en daad.

Meer informatie over een aantal deelgebieden:

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u bijstaan in geval van:

 • het opstellen en beoordelen van contracten en (algemene) voorwaarden
 • geschillen over de uitleg en uitwerking van contracten
 • (nationale en internationale) incasso van debiteuren
 • problemen rondom faillissementen van bijvoorbeeld afnemers en leveranciers
 • het saneren en herstructureren van ondernemingen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen vennoten of maten
 • financiering- en zekerheidsvraagstukken
 • overnames, fusies, joint ventures, management- en investor- buy-ins en buy-outs
 • enquêteprocedures
 • oneerlijke concurrentie
 • AVG en WWFT compliance

Advocaten ondernemingsrecht

Maak kennis met ons team ondernemingsrecht: Arjen Douma,  Liza Stellingwerf en Anne Vokurka-Viruly. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Het opstellen en beoordelen van contracten en (algemene) voorwaarden

Het is verstandig om gemaakte afspraken goed vast te leggen. Dit geldt zowel voor afspraken met een leverancier, als met een klant of een partij waarmee u wilt gaan samenwerken. Hiermee voorkomt u toekomstige problemen. De specialisten van ScheerSanders Advocaten helpen u graag bij het uitonderhandelen en uitwerken van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Ook beoordelen we de contracten en voorwaarden die u voorgelegd krijgt.

Geschillen over de uitleg en uitwerking van contracten

Goede contracten moeten zo precies en zo helder mogelijk worden geformuleerd. Daarmee worden interpretatieverschillen voorkomen. Soms ontstaat niettemin een verschil van mening over de reikwijdte, interpretatie of bewijsbaarheid van gemaakte afspraken. De specialisten van ScheerSanders Advocaten toetsen de haalbaarheid van juridische standpunten en staan u bij. Hierbij streven zij altijd naar praktische oplossingen indien mogelijk.

Incasso van vorderingen op debiteuren

Heeft u te maken met slecht betalende klanten? Onze specialisten gaan samen met u op zoek naar verhaalsmogelijkheden. Wij weten indien nodig verhaal te halen. Dit kan zijn via beslag en executie van vermogensbestanddelen. Lukt dit ons niet, dan helpen wij u met een faillissementsaanvraag of een aansprakelijkstelling.

Problemen rondom faillissement

Of het nu uw eigen onderneming treft of iemand anders met wie u bepaalde afspraken heeft: een faillissement verandert vaak het een en ander aan uw rechtspositie. U krijgt te maken met een curator. De specialisten van ScheerSanders Advocaten spreken de taal van de curator en weten wat nog wel en niet meer kan. Zij staan u bij in diverse soorten zaken waaronder kwesties met betrekking tot rangordeperikelen, uitoefening van zekerheidsrechten, recht van reclame, eigendomsvoorbehoud of bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement,

Het saneren en herstructureren van ondernemingen

Er kunnen tal van redenen zijn om een (groep van) onderneming(en) te herstructureren. Dit kan samenhangen met het aangaan van een samenwerkingsverband, het ontvlechten daarvan, een wijziging in de financieringsstructuur, een echtscheiding of een gewenste sanering vanwege het feit dat uw onderneming in zwaar weer verkeert. De turnaround-specialisten van ScheerSanders Advocaten hebben ruime ervaring met de begeleiding van allerhande herstructureringen en saneringen. Zij adviseren over doorstarts en (buiten)gerechtelijke akkoorden. Ook beschikken wij over een multidisciplinair netwerk van specialisten (zoals fiscalisten, accountants en notarissen) om u full-service van dienst te kunnen zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en toezichthouders krijgen in toenemende mate te maken met aansprakelijkstellingen. Of het nu gaat om civiele, strafrechtelijke of fiscale aansprakelijkheid, de specialisten van ScheerSanders Advocaten kennen de do’s & don’ts en kunnen u voorzien van gespecialiseerde bijstand. Ook wanneer uw wederpartij zich verschuilt achter juridische structuren weten zij u op de juiste weg te helpen.

Aandeelhoudersgeschillen of geschillen tussen vennoten of maten

Net als in een huwelijk kan ook liefde tussen aandeelhouders, vennoten of maten in een maatschap na verloop van tijd bekoelen. Wilt u uit elkaar? De specialisten van ScheerSanders Advocaten zorgen ervoor dat u niet tekort wordt gedaan. Ook als het gaat om bijvoorbeeld gebrekkige informatievoorziening of besluitvorming, ongewenste uitkoop, overdracht, verwatering of zelfs om wanbeleid van het bestuur, dat u als aandeelhouder aan de kaak wilt stellen. Onze specialisten hebben decennialange ervaring met dergelijke situaties en zijn daardoor in staat tactisch en praktisch met u mee te denken.

Financiering- en zekerheidsvraagstukken

De specialisten van ScheerSanders Advocaten beschikken over ruime kennis en ervaring met het opstellen en beoordelen van kredietdocumentatie en zekerheden. Het team ondernemingsrecht helpt u op de juiste weg in diverse soorten zaken. De advocaten van ScheerSanders zijn zowel thuis in het opstellen van een eenvoudige overeenkomst van geldlening maar kunnen ook adviseren bij het creëren van meer ingewikkelde bedrijfsmatige compte joint financieringen met wederzijdse zekerheids-arrangementen. Daarnaast kunt u ook bij ScheerSanders Advocaten terecht als het gaat om rangordegeschillen, om geschillen over de uitwinning, over renteswaps of leaseproducten, of over crowdfunding.

Overnames, fusies, joint ventures, management- en investor- buy-ins en buy-outs

De specialisten van ScheerSanders Advocaten hebben tientallen overnames begeleid. Wilt u een aandelentransactie of toch een activatransactie, een fusie, aandelenswap, of toch een joint venture/ samenwerkingsverband? De advocaten van ScheerSanders brengen alle voor- en nadelen in kaart en geven advies op maat. Ook zijn wij u van dienst bij het opstellen van alle benodigde overeenkomsten en bijbehorende documentatie en kunnen we u helpen met het inrichten en desgewenst uitvoeren van due dilligence-onderzoek. Heeft een overname niet gebracht wat u ervan verwachtte, zijn u onjuiste prognoses voorgespiegeld of zijn er garanties geschonden? Ook in dergelijke gevallen kunt u bij ScheerSanders terecht voor advies.

Enquêteprocedures

De specialisten van ScheerSanders Advocaten hebben meerdere keren mogen pleiten voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Dit bijzondere rechterlijke college heeft speciale bevoegdheden om in te grijpen in vennootschappelijke verhoudingen binnen ondernemingen en om wanbeleid aan de kaak te stellen. Daarnaast kan het een prima pressiemiddel zijn om als minderheidsaandeelhouder op te komen tegen onoirbare meerderheidsbesluiten. Wordt u als minderheidsaandeelhouder benadeeld? Trek dan aan de bel bij de specialisten van ScheerSanders Advocaten.

Oneerlijke concurrentie

Sommige ondernemers gaat niets te ver om de concurrent te slim af te zijn of deze in een kwaad daglicht te stellen. Er zijn echter wel degelijk grenzen. De specialisten van ScheerSanders Advocaten helpen u om deze grenzen te bewaken. Omgekeerd verlenen wij ook bijstand als u wordt beticht van oneerlijke concurrentie. Daarnaast hebben we veel ervaring met geschillen over concurrentiebedingen en WAADI-problemen. Wij kunnen omgekeerd helpen bij de redactie van overeenkomsten om juist problemen te voorkomen.

AVG en WWFT compliance

De specialisten van ScheerSanders Advocaten hebben aan de wieg gestaan van menig AVG- en/ of WWFT-beleidsdocument. Zij kunnen helpen met het opstellen en/of beoordelen van verwerkersovereenkomsten, privacy-geschillen of eenvoudigweg bij vaststelling van wie de UBO is in een ingewikkelde vennootschappelijke structuur. Voldoet uw organisatie aan alle voorwaarden? Onze advocaten ondernemingsrecht kunnen het u vertellen.

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!