fbpx

Aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid & enquêteprocedures

Indien u te maken krijgt met een geschil tussen aandeelhouders, is dat vaak vanwege de emoties en onderliggende belangen al zwaar genoeg. De advocaten van ScheerSanders staan u juridisch bij in dergelijke geschillen. Zij hebben daarbij oog voor al uw belangen en dragen bij aan een zo praktisch en werkbaar mogelijke oplossing. Indien nodig procederen zij namens u. Ook indien u als bestuurder aansprakelijk bent gesteld of indien u een bestuurder aansprakelijk wenst te stellen, staan de advocaten van ScheerSanders Advocaten u bij.

Advocaten ondernemingsrecht

Maak kennis met ons team ondernemingsrecht: Arjen Douma,  Liza Stellingwerf en Anne Vokurka-Viruly. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Aandeelhoudersgeschillen of geschillen tussen vennoten of maten

Net als in een huwelijk kan ook liefde tussen aandeelhouders, vennoten of maten in een maatschap na verloop van tijd bekoelen. Wilt u uit elkaar? De specialisten van ScheerSanders Advocaten zorgen ervoor dat u niet tekort wordt gedaan. Ook als het gaat om bijvoorbeeld gebrekkige informatievoorziening of besluitvorming, ongewenste uitkoop, overdracht, verwatering of zelfs om wanbeleid van het bestuur, dat u als aandeelhouder aan de kaak wilt stellen. Onze specialisten hebben decennialange ervaring met dergelijke situaties en zijn daardoor in staat tactisch en praktisch met u mee te denken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en toezichthouders krijgen in toenemende mate te maken met aansprakelijkstellingen. Of het nu gaat om civiele, strafrechtelijke of fiscale aansprakelijkheid, de specialisten van ScheerSanders Advocaten kennen de do’s & don’ts en kunnen u voorzien van gespecialiseerde bijstand. Ook wanneer uw wederpartij zich verschuilt achter juridische structuren weten zij u op de juiste weg te helpen.

Enquêteprocedures

De specialisten van ScheerSanders Advocaten hebben meerdere keren mogen pleiten voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Dit bijzondere rechterlijke college heeft speciale bevoegdheden om in te grijpen in vennootschappelijke verhoudingen binnen ondernemingen en om wanbeleid aan de kaak te stellen. Daarnaast kan het een prima pressiemiddel zijn om als minderheidsaandeelhouder op te komen tegen onoirbare meerderheidsbesluiten. Wordt u als minderheidsaandeelhouder benadeeld? Trek dan aan de bel bij de specialisten van ScheerSanders Advocaten.

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!