fbpx

Redelijke en betaalbare tarieven

De tarieven van ScheerSanders variëren per advocaat, afhankelijk van ervaring en specialisme. Omstandigheden zoals de draagkracht van de cliënt, het financiële belang van de zaak en/of de mate van spoedeisendheid kunnen soms aanleiding geven om een afwijkend tarief te hanteren. In alle gevallen worden tijdens het eerste gesprek duidelijke afspraken over de honorering gemaakt.

ScheerSanders streeft altijd naar een goede balans tussen het belang van de zaak en de honorering. Daarbij heeft de relatief bescheiden omvang van het kantoor een gunstig effect op de kosten.

Aansprakelijkheidskwesties

De kosten van rechtshulp in aansprakelijkheidszaken hoeven doorgaans geen belemmering te vormen voor het inschakelen van een advocaat. Indien de aansprakelijkheid vaststaat, is de wederpartij verplicht de redelijke kosten van rechtsbijstand te voldoen. Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend en een procedure noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om flexibele honoreringsafspraken te maken. Deze kunnen bijvoorbeeld inhouden dat ScheerSanders werkt tegen een laag, kostendekkend tarief. Bij een geslaagde procedure wordt daarna alsnog een van te voren afgesproken ‘succes-fee’ in rekening gebracht.

Rechtsbijstandsverzekeraars

ScheerSanders krijgt regelmatig het verzoek om een second opinion te geven over de kwaliteit van belangenbehartiging. Voor cliënten van rechtsbijstandsverzekeraars geldt dat de meeste polisvoorwaarden voorzien in een geschillenregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een second opinion in te winnen als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop een zaak is of dient te worden behandeld.

Daarnaast zijn rechtsbijstandsverzekeraars wettelijk verplicht om bij inschakeling van een advocaat de keuze aan hun verzekerden te laten. Op het moment dat een procedure moet worden gevoerd, heeft de verzekerde dus het recht om op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat te kiezen.

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!