fbpx

Internationale kinderontvoering

Wat moet u doen als uw kind zonder toestemming is meegenomen naar het buitenland? Of als u beschuldigd wordt van internationale kinderontvoering?

Onze specialisten kunnen u adviseren over wat u wel of niet moet doen. Ook staan ze u bij in de procedure om uw kind weer terug te laten keren naar het land van herkomst. Dit noemen we de teruggeleidingsprocedure.

Dreigende kinderontvoering

Bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO) is hier veel informatie over te vinden en wat u kunt doen om kinderontvoering te voorkomen.

Ook de overheid geeft hierover informatie.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van internationale kinderontvoering kunnen u bijstaan in geval van:

  • advies en informatie bij dreigende kinderontvoering
  • hulp in geval van een internationale kinderontvoering naar Nederland (inkomende IKO)
  • hulp en advies in geval van het overbrengen van een kind van Nederland naar het buitenland (uitgaande IKO)
  • advies en informatie over de positie als overbrengende of achterblijvende ouder

Advocaten familierecht

Maak kennis met ons team familierecht met als specialisatie internationale kinderontvoering (IKO): Augusta van Haga en Hilde Dreesmann-Bruijntjes. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Internationale kinderontvoering van het buitenland naar Nederland

Als uw kind zonder toestemming van de andere ouder is overgebracht naar Nederland, adviseren wij u om zo snel mogelijk advies te vragen. Dit geldt ook als u met uw kind naar Nederland bent gekomen. Het is van belang om snel actie te ondernemen als u bericht hebt ontvangen van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderontvoering. Vaak zijn de eerste stappen die gezet worden bepalend voor uw uitgangspositie in een teruggeleidingsprocedure.

Wie weet komt u er samen met de andere ouder samen uit wat het beste voor het kind is. Als dit niet het geval is, dan bespreekt de specialist van ScheerSanders Advocaten met u wat de verdere mogelijkheden zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het voeren van een procedure, maar ook over crossborder mediation.

Onze specialisten hebben contacten met advocaten in het buitenland. Hierdoor kunnen zij uw rechtspositie in het andere land goed in kaart brengen. Heel belangrijk als u in dat land moet procederen of als uw kind moet terugkeren naar dat land. Er zijn dus korte lijnen waardoor u snel duidelijkheid krijgt.

Internationale kinderontvoering van Nederland naar het buitenland

In het geval van een uitgaande internationale kinderontvoering, geven onze specialisten vaak advies aan de ouder. Het uitgangspunt is namelijk dat een procedure over terugkeer gevoerd wordt in het land waar het kind naartoe is gebracht. Procederen kunnen de advocaten van ScheerSanders Advocaten alleen in Nederland. Wel helpt onze specialist als het nodig is bij het vinden van een gespecialiseerd advocaat in het buitenland. Met deze advocaat wordt dan ook de strategie besproken en wat er mogelijk aan procedures in Nederland gevoerd moet worden. Soms kun je ook in Nederland procederen over de teruggeleiding naar Nederland.

Omdat iedere situatie uniek is, geven onze specialisten advies op maat. Daarbij maakt het niet uit of u de overbrengende of achterblijvende ouder bent. Wij maken daarin geen onderscheid.

Doordat onze specialisten internationale kinderontvoering ook gespecialiseerd zijn in het familierecht, kunnen zij u optimaal advies geven over IKO en over bijvoorbeeld het effect op ouderlijk gezag en/of omgang.

Lidmaatschap specialistenverenigingen: The Dutch Association of International Child Abduction Lawyers (D.I.A.L.) en Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!