fbpx

Aansprakelijkheidsrecht voor ondernemers

Als uw onderneming in zwaar weer terecht komt, dan is het belangrijk dat er snel en doortastend wordt gehandeld. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van oneerlijke concurrentie, een ontvangen aansprakelijkstelling of een samenwerkingspartner die niet volgens de gemaakte afspraken handelt.

ScheerSanders Advocaten heeft specialisten op het gebied van het verbintenissenrecht en het contractenrecht in huis. Zij kunnen u als ondernemer op de hiervoor genoemde gebieden bijstaan en adviseren. Ze denken met u mee om een passende oplossing te vinden en staan u als dat nodig is kundig bij in een gerechtelijke procedure.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten aansprakelijkheidsrecht kunnen u bijstaan in geval van:

  • aansprakelijkheid bij zakelijke fouten of wanprestatie
  • productaansprakelijkheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • beroepsaansprakelijkheid
  • verzekeringsgeschillen
  • schadekwesties
  • samenwerkingsverbanden

Advocaten aansprakelijkheidsrecht voor ondernemers

Maak kennis met ons team aansprakelijkheidsrecht: Arjen DoumaAnne Vokurka-Viruly, Liza Stellingwerf en Henriëtte van Dijk-Verheij. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Aansprakelijkheidsrecht bij zakelijke fouten of wanprestatie

Soms krijgt uw onderneming te maken met een partij die gemaakte afspraken niet nakomt of fouten maakt in de uitvoering daarvan. Dit kan schade of omzetverlies voor uw onderneming tot gevolg hebben. De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan u bij in het zoeken naar een oplossing voor het probleem. Daarbij houden wij oog voor de belangen van uw onderneming in de breedste zin van het woord.

Productaansprakelijkheid

Een ontvangen aansprakelijkstelling voor schade door een product dat door uw onderneming op de markt is gebracht, heeft vaak grote impact. De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan uw onderneming bij in het geval van een claim. Daarnaast begeleiden we u bij de stappen die verder bij productaansprakelijkheidskwesties komen kijken. Zo adviseren wij u over de relatie met overheidsinstanties en begeleiden we u in de communicatie met andere afnemers van het product.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een onderneming heeft rechten en plichten en dient zijn bestuurstaken naar beste kunnen uit te voeren. Krijgt u als bestuurder van een onderneming te maken met een aansprakelijkstelling? Of wilt u een bestuurder aansprakelijk stellen voor geleden schade? Dan staan de specialisten van ScheerSanders Advocaten u daarin kundig bij. Zij nemen u de juridische zorgen uit handen en staan u (in rechte) bij om uw schade te verhalen of om u te verdedigen tegen een gestelde aansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

Een fout in de uitoefening van uw professionele vakkundigheid kan beroepsaansprakelijkheid tot gevolg hebben. De specialisten van ScheerSanders Advocaten adviseren uw onderneming over de geldende professionele en ondernemingsrechtelijke verplichtingen. Ook zorgen wij voor een kundige verdediging in het geval van een ontvangen aansprakelijkstelling.

Verzekeringsgeschillen

Heeft uw onderneming een verzekering, maar keert die op het moment van schade niet uit? Of wilt u advies over welke verzekering voor uw onderneming passend zou zijn? De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan uw onderneming bij in conflictsituaties met verzekeraars. Ook adviseren wij u over een praktische oplossing voor verzekeringsrechtelijke geschillen.

Schadekwesties

Heeft uw onderneming schade opgelopen door een fout of een nalaten van een derde? De specialisten van ScheerSanders Advocaten brengen de door uw onderneming geleden schade in kaart en begeleiden u in het verhalen van deze schade.

Samenwerkingsverbanden

Een onderneming werkt vaak samen met andere ondernemingen. Daarnaast kunnen er ook binnen een onderneming vennootschapsrechtelijke samenwerkingsverbanden ontstaan. De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan u bij in het geval van interne of externe conflicten met samenwerkingspartners. Zij begeleiden u bij het bereiken van een praktische oplossing en staan u indien nodig in rechte kundig bij.

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!