fbpx

Klachten en tuchtrecht

Ook in de zorg gaat wel eens iets mis. Of er bestaat bij patiënten, hun naasten of andere betrokkenen het gevoel dat er fouten zijn gemaakt.

ScheerSanders Advocaten is al sinds jaar en dag sparringspartner van allerlei zorgaanbieders en zorgverleners bij klachten over de zorg. Door samen met ons snel, juridisch correct en op prettige wijze klachten op te pakken, kan vaak een langslepend geschil met uw patiënt of tuchtklacht voorkomen worden.

Komt het toch van een tuchtklacht, dan bent u bij ons ook aan het juiste adres. We maken in goed overleg een plan voor het verweer, staan u vakkundig ter zitting bij en zijn altijd laagdrempelig in contact. En het belangrijkste: wij weten van de hoed en de rand als het gaat om wat er juridisch nodig is om uw verdediging zo sterk mogelijk te maken.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u bijstaan in geval van:

  • klachten
  • geschillenbeslechting Wkkgz
  • tuchtzaken bij het Regionaal Tuchtcollege (RTG)
  • tuchtzaken bij het Centraal Tuchtcollege (CTG)

Advocaten klachten en tuchtrecht

Maak kennis met ons team tuchtrecht: Anne Vokurka-Viruly, Arjen Douma en Liza Stellingwerf. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Tuchtzaken bij het Regionaal Tuchtcollege

Veel BIG-geregistreerden zijn er angstig voor: een tuchtklacht. ScheerSanders Advocaten heeft als huisadvocaat van vele zorginstellingen een brede ervaring in het medisch tuchtrecht. We kennen de spanning die bij een tuchtklacht kan komen kijken en hebben daar in onze behandeling oog voor. Verdediging gaat bij ons sámen: we spreken alles door, maken samen een plan, blijven goed bereikbaar en laagdrempelig in contact. En wellicht het belangrijkste: wij weten van de hoed en de rand als het gaat om wat er nodig is om uw verdediging zo sterk mogelijk te maken.

Tuchtzaken bij het Centraal Tuchtcollege

ScheerSanders Advocaten heeft een brede ervaring in het medisch tuchtrecht en staat ook zorgverleners bij wiens zaak in beroep wordt behandeld. Verweer voeren bij het Centraal Tuchtcollege is net anders dan bij het Regionale, en niet zelden iets ‘juridischer’ van aard. De advocaten tuchtrecht bij ScheerSanders Advocaten staan u hierin kundig bij, op een prettige wijze die helpt uw zorgen zo veel als mogelijk weg te nemen.

Aansprakelijkheidszaken

Soms krijgt uw onderneming te maken met een aansprakelijkheidsstelling van een cliënt of patiënt. Meestal bent u hiervoor verzekerd. In afstemming met uw verzekeraar staan wij u graag bij in de verdediging van de claim. Daarbij houden wij oog voor de belangen van uw onderneming in de breedste zin van het woord.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een zorginstelling kunt u ook in uw rol van bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Dit kan door derden, maar ook door uw instelling zelf of bijvoorbeeld de curator. Er moet u dan wel persoonlijk een ernstig verwijt te maken zijn. Bij bestuurdersaansprakelijkheids- zaken in de zorg wordt bij ScheerSanders Advocaten samengewerkt tussen de teams gezondheidsrecht en ondernemingsrecht. In uw verdediging zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing in brede zin.

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!