fbpx

Arbeidsrecht voor werknemers

Werk is voor de meeste mensen erg belangrijk. In de eerste plaats zorgt dit natuurlijk voor inkomen, maar veel mensen halen ook voldoening uit hun werk. Daarom is het fijn als u met uw werkgever goede afspraken kunt maken.

Helaas gaat het op het werk niet altijd goed. Er kan bijvoorbeeld een conflict met uw werkgever ontstaan, maar u kunt ook ziek worden. Ook is het mogelijk dat uw werkgever u wil ontslaan. Dit kunnen momenten zijn dat u een advocaat arbeidsrecht nodig heeft.

Niet alleen wanneer u in loondienst bent kunnen problemen ontstaan, maar ook als u zzp’er bent. U kunt tegen soortgelijke problemen met uw opdrachtgever aanlopen.

Heeft u vragen over de afspraken met uw werkgever of opdrachtgever of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact met één van onze advocaten arbeidsrecht op. Wij helpen u graag verder.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten kunnen u bijstaan in geval van:

 • arbeidsovereenkomst en arbeidsreglementen
 • zzp’er en overeenkomst van opdracht
 • expats en internationale werknemers
 • non-concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding
 • loon, bonus, aandelenopties, (secundaire) arbeidsvoorwaarden
 • loonvordering
 • AVG en privacy
 • eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim
 • arbeidsongeval en letselschade
 • ontslag
 • arbeidsconflict
 • disfunctioneren
 • reorganisatie en bedrijfseconomisch ontslag
 • sociaal plan en afvloeiingsregeling
 • vaststellingsovereenkomst (VSO) en vertrekregeling
 • transitievergoeding en beëindigingsvergoeding

Advocaten arbeidsrecht

Onze advocaten arbeidsrecht hebben allemaal een specialisatieopleiding arbeidsrecht gevolgd. Zij zijn dus echte experts en volgen de ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van arbeidsrecht op de voet. Maak kennis met ons team arbeidsrecht: Frederike WertsIrene Lansen en Eric-Jan Krijgsman. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Het sluiten van een arbeidsovereenkomst

Als uw werkgever u een arbeidsovereenkomst aanbiedt, dan hoeft u daar niet zonder meer mee akkoord te gaan. U kunt daarover eerst advies inwinnen bij onze advocaten arbeidsrecht. Wij kunnen u vertellen of de arbeidsovereenkomst juridisch wel klopt.

Zzp’er en overeenkomst van opdracht

Bent u werkzaam als zzp’er? Dan is het van belang om de afspraken met uw opdrachtgever goed in een overeenkomst van opdracht vast te leggen. Hier legt u onder andere vast welk werk u moet uitvoeren en de vergoeding die u daarvoor ontvangt. Wij kunnen voor u een overeenkomst van opdracht nakijken of opstellen.

Expats en internationale werknemers

Bent u als expat of internationale werknemer in Nederland werkzaam? Dan zijn uw rechten in Nederland vaak heel anders dan in het land waar u vandaan komt. Onze advocaat arbeidsrecht Irene Lansen kan u daarover meer vertellen, omdat zij zelf jarenlang in het buitenland gewoond en gewerkt heeft.

Non-concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding

Staat er een non-concurrentie-, relatie- of een geheimhoudingsbeding in uw arbeidsovereenkomst? En heeft u een nieuwe baan gevonden bij een concurrent? Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u adviseren over uw mogelijkheden, maar u ook bijstaan in een eventuele procedure, als dat nodig mocht zijn.

Arbeidsvoorwaarden en de wijziging daarvan

Naast loon heeft u vast ook afspraken gemaakt over andere arbeidsvoorwaarden, zoals een bonusregeling, aandelenopties, een leaseauto en/of vrije dagen. Maar wat nu als uw werkgever deze afspraken ineens wil wijzigen? Wij kunnen u daarover adviseren.

AVG en privacy

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) mag uw werkgever niet zomaar al uw gegevens verwerken. Welke gegevens mag uw werkgever nog wel opslaan? En hoe lang mag uw werkgever die gegevens bewaren? Onze advocaten arbeidsrecht beantwoorden deze en andere vragen graag voor u.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Heeft u zich ziek gemeld, bijvoorbeeld omdat u lichamelijke klachten heeft of vanwege een burn-out of omdat u een conflict met uw werkgever heeft? Uw werkgever zal u dan oproepen voor een afspraak bij de arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat nu als u het niet eens bent met het oordeel van de arbodienst? Wij kunnen u daarover adviseren en al uw vragen over uw rechten tijdens uw ziekte en re-integratie beantwoorden.

Arbeidsongeval en letselschade op het werk

Het kan voorkomen dat u tijdens uw werk een ongeval krijgt of dat een ander door uw toedoen schade lijdt. Is uw werkgever in dat geval aansprakelijk voor deze schade en zo ja, hoe hoog is dan de schade die uw werkgever moet vergoeden? Onze advocaat Eric-Jan Krijgsman is specialist op het gebied van arbeidsongevallen en letselschade.

Ontslag

Uw werkgever heeft besloten om u te ontslaan, bijvoorbeeld omdat u niet goed functioneert of in geval van een conflict. Maar ook als u lang ziek bent of als uw werkgever wil reorganiseren kan dit tot ontslag leiden. Wanneer kan uw werkgever u ontslaan? Wat is daarvoor nodig? Ook over deze vragen adviseren onze advocaten arbeidsrecht u graag.

Reorganisatie

Als uw werkgever genoodzaakt is om te reorganiseren, bijvoorbeeld omdat het financieel minder gaat, dan kan dit uw ontslag tot gevolg hebben. Waarom komt u – en niet uw collega – voor ontslag in aanmerking? Heeft uw werkgever een sociaal plan opgesteld? Biedt uw werkgever u eerst een vaststellingsovereenkomst aan? Wij kunnen u over deze en andere vragen adviseren.

Vaststellingsovereenkomst (VSO) en vertrekregeling

Om een procedure over ontslag bij het UWV en de kantonrechter te voorkomen, bieden werkgever hun werknemers vaak een vaststellingsovereenkomst (VSO) aan. Hoe hoog is de transitievergoeding of beëindigingsvergoeding? Welke opzegtermijn moet uw werkgever dan in acht nemen? Kunt u vrijgesteld worden van uw werk? Moet uw werkgever vakantiedagen uitbetalen? Betaalt uw werkgever de juridische kosten? Onze arbeidsrechtsadvocaten kunnen zo’n VSO voor u beoordelen en met uw werkgever onderhandelen over een betere regeling.

Lidmaatschappen specialisatieverenigingen: Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten (VHA).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!