fbpx

Arjen Douma

Ervaren advocaat ondernemingsrecht

Arjen Douma heeft zich direct vanaf zijn beëdiging als advocaat in 1999 toegelegd op ondernemingsrecht en het civiele procesrecht. Hij heeft inmiddels 25 jaar ervaring in het adviseren van en procederen voor ondernemers over het in- en uit elkaar vlechten van samenwerkingsverbanden, contracten,  (beroeps)aansprakelijkheidskwesties en een breed scala van andersoortige civiele ondernemingsrechtelijke onderwerpen en geschillen. Daarnaast heeft hij de Grotius/Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht gevolgd, zodat ook u ook bij turnarounds, (her)financieringsconstructies, doorstartscenario’s, ingewikkelde incassozaken of bijvoorbeeld geschillen met curatoren bij hem aan het juiste adres bent.

douma@scheer.nl

+31(0)70 365 99 33

Meer over Arjen Douma

Arjen is een rustige, nuchtere Fries die met beide benen stevig op de grond staat. Hij is een scherp jurist, maar heeft ook oog voor andere dan juridische belangen. Met zijn pragmatische en soms creatieve, out-of-the-box benadering van problemen, is hij voor diverse MKB-ondernemers als huisadvocaat al jaren een betrouwbare vraagbaak. Arjen is zelf ondernemer sinds 2006; vanaf 2016 is hij als partner verbonden aan ScheerSanders Advocaten. Naast zijn werk zet hij zich in voor zijn beroepsgroep binnen het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Lidmaatschappen en registraties

Arjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd rechtsgebieden geregistreerd:

 • ondernemingsrecht
 • burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specialisaties

Arjen is gespecialiseerd in de volgende juridische deelgebieden:

 • samenwerkingsverbanden en herstructurering
 • civiele aansprakelijkheid
 • financiering en zekerheden
 • personenvennootschapsrecht
 • contractenrecht
 • beslag- en executierecht
 • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam
 • aandeelhoudersgeschillen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • beroepsaansprakelijkheid
 • insolventie en ’turnarounds
 • overnames