fbpx

Gezondheidsrecht

Het leveren van goede zorg staat voorop. Onze advocaten gezondheidsrecht stellen het recht in dienst van waar het echt om gaat, de zórg.

Veel van onze cliënten zijn zorginstellingen. Van farmacie en jeugdzorg, tot cosmetische klinieken en de ouderenzorg. Van instellingen met een grote juridische afdeling, tot eenpitters in de zorg die geregeld tegen kleine juridische vraagjes aanlopen. Wij helpen laagdrempelig en bij voorkeur preventief. 

Onze advocaten zijn er ook voor u als het ‘misgaat’. Wij zijn uw trouwe adviseur bij onder andere tuchtklachten, contractbreuk en/of toezicht. Bij geschillen bieden wij advies, ondersteunen wij in onderhandeling en – waar nodig – procederen wij.

Meer informatie over een aantal deelgebieden:

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten gezondheidsrecht kunnen u bijstaan in geval van:

 • tuchtrecht, klachtrecht en geschillen
 • incidenten en calamiteiten
 • samenwerken in de zorg
 • opstellen van behandelingsovereenkomsten
 • aanbestedingen jeugdzorg
 • patiëntenrechten
 • toezicht (IGJ/NZa/ACM)
 • governance in de zorg
 • specialisatie jeugdzorg
 • specialisatie farmacie
 • specialisatie cosmetische zorg
 • privacy in de zorg
 • arbeidsrecht in de zorg

Vragen? Neem contact op

Heeft u vragen over het gezondheidsrecht? Neem dan laagdrempelig contact op met Anne Vokurka-Viruly. Anne en haar team zijn huisadvocaat van vele zorginstellingen, Anne weet bij welke van onze specialisten u met uw vraag het beste terecht kunt.

Tuchtrecht, klachtrecht en geschillen

Een tuchtklacht is altijd schrikken. Onze advocaten staan u bij met raad en daad. We analyseren samen met u of er juridisch sprake is van een fout én hoe u de tuchtprocedure zo goed mogelijk doorkomt. In geval van klachten en andere geschillen met patiënten helpen wij u deze behandelen, en zo mogelijk samen met de patiënt tot een oplossing te komen. Onze advocaten zijn bekend bij de Regionale Tuchtcolleges, het Centraal Tuchtcollege, verenigingstuchtrecht, de Geschillencommissies en het Scheidsgerecht Gezondheidsrecht.

Incidenten en calamiteiten

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Onze advocaten helpen u incidenten en calamiteiten op juiste wijze te analyseren en af te handelen. ScheerSanders Advocaten ondersteunt  u in het bepalen of sprake is van een incident en/of calamiteit, en of wellicht een melding bij de Inspectie vereist is. Wij helpen u zo nodig met het doen van een calamiteitenmelding en het daarna opstellen van een calamiteitenrapportage. Onder onze begeleiding betrekken wij ook met u de betrokken patiënt en/of vertegenwoordiger of nabestaande.

Samenwerken in de zorg

De toekomst van de zorg vereist ontegenzeggelijk meer samenwerking. Maar hoe? Hoe spreek je dat af, hoe schrijf je het op, wat komt er bij kijken, hoe wordt het gefinancierd, en.. wat vindt de ACM ervan? Onze advocaten hebben brede ervaringen in het begeleiden van samenwerkingen, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en het op juridische wijze toekomstbesteding maken van uw samenwerking.

Opstellen van behandelingsovereenkomsten

De meeste behandelingsovereenkomsten komen mondeling tot stand. Zowel de WGBO als de civielrechtelijke ‘overeenkomst van opdracht’ spelen dan automatisch een rol. Toch kunnen er veel redenen zijn voor een schriftelijke variant: van de ‘informed consent’ tot incassorisico’s bij onverzekerde zorg. Onze advocaten stellen korte, goed leesbare en handzame overeenkomsten op: niemand zit in de zorg op een pakket papier te wachten.

Aanbestedingen jeugdzorg / sociaal domein

Gezondheidsrecht en aanbestedingsrecht zijn geheel verschillende takken van sport, maar vaak sámen nodig. De advocaten van ScheerSanders zijn in beide rechtsgebieden gespecialiseerd en staan dan ook meerdere (jeugd)zorgpartijen bij, in hun aanbestedingen in de (jeugd)zorg en/of Wmo. Zowel in het traject van de aanbesteding (waaronder het stellen van effectieve vragen), de klacht of kort geding bij verlies van de opdracht, als het werkbaar vormgeven van de samenwerking na het winnen van een aanbesteding; onze advocaten hebben het hele spectrum in de vingers.

Patiëntenrechten

In de zorg hebben patiënten veel rechten die op allerlei manieren in de bedrijfsvoering van zorgondernemingen doorwerken. Dat kan onder meer zien op  het inzagerecht in het medisch dossier en het (niet kunnen) beëindigen van een behandelingsovereenkomst. Deze rechten draaien om privacy, informatierechten en vertegenwoordiging. Onze advocaten zijn met de verschillende bronnen van deze rechten bekend (WGBO, Wkkgz, etc.), maar kennen op basis van ervaring en jurisprudentie ook de vele (belangrijke) afbakeningen en nuances.

Toezicht (IGJ/NZa/ACM)

De zorgsector is (terecht) een sector waar veel toezicht plaatsvindt. Zowel door de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) als door de NZa en ACM. Onze specialisten hebben decennialange ervaring met verschillende acties van toezichthouders en kunnen naast juridisch ook tactisch en praktisch met u meedenken.

Governance in de zorg

In de zorg spelen geregeld dillema’s die bestuurlijke afwegingen beïnvloeden. Onze advocaten kennen niet alleen de governanceregelgeving (waaronder de Governancecode Zorg 2022 en Wtza) maar beheersen ook het spel met en rondom belangrijke stakeholders als geen ander. Wij wijzen u op kansen om governance praktisch, werkbaar en houdbaar vorm te geven om deze wérkelijk de zorg ten goede te laten komen.

Specialisatie: farmacie

Al sinds de oprichting van ScheerSanders Advocaten staan onze advocaten apotheken en apothekers bij. Dit praat makkelijk: wij kennen de dynamiek in een apotheek en weten in welk krachtenspel een apotheek laveert. Onze advocaten houden nauwgezet het tuchtrecht voor apothekers bij en geven daar ook geregeld cursussen in. Onze farmacie-gespecialiseerde collega Anne Vokurka-Viruly is gezien haar expertise secretaris van de Raad van Tucht en Raad van Beroep van de KNMP.

Specialisatie: jeugdzorg

Niet alle advocaten gezondheidsrecht beheersen ook de specialistische Jeugdwet. Gezien onze expertise in deze aparte ‘tak van sport’ staan wij legio jeugdzorgaanbieders bij, van klein tot groot. Wij zijn bekend met de veelal vereiste transformaties in het zorgaanbod en verschillende werkvelden van ambulante en (hoog)gespecialiseerde jeugdzorg. Wij zijn sparringspartner in overleg met gemeenten en stellen als huisadvocaat van jeugdzorgaanbieders diverse soorten contracten op.

Specialisatie: cosmetische zorg

Cosmetische en electieve zorg kennen opvallend veel juridische haken en ogen. De drempel voor ‘informed consent’ is hoger en verwachtingen van patiënten zijn soms ingewikkeld te managen. Onze advocaten staan diverse cosmetische klinieken bij. Wij helpen u aan een werkbare behandelingsovereenkomst en denken mee aan de vereiste inhoud van uw medische dossier. Voor cosmetische klinieken voeren wij ook geregeld een ‘juridische doorlichting’ uit, om na te gaan of  uw kliniek wel juridisch up to date is. De adviezen uit deze doorlichting zijn praktisch, en vaak al binnen een dag door te voeren. Samen voorkomen we tuchtklachten en andere narigheid!

Privacy in de zorg

De specialisten van ScheerSanders Advocaten adviseren vrijwel dagelijks over privacy in de zorg. Wij kijken naar vraagstukken vanuit zowel het kader van de AVG als WGBO/medisch beroepsgeheim. Onze adviezen zien onder andere op (inzage in) medische dossiers, opstellen van medisch-inhoudelijke overeenkomsten en de KNMG-Richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’.

Arbeidsrecht in de zorg

Wilt u meer weten over onze ondersteuning in het arbeidsrecht? Dat vindt u hier. Weet echter dat onze advocaten arbeidsrecht ook specifiek in de zorg gespecialiseerd zijn. Denk hierbij aan de vergewisplicht, geheimhoudingsplichten, personeelsgerichte meldingsplichten bij de IGJ en de doorwerking van het tuchtrecht in de arbeidsverhouding.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne Vokurka-Viruly of vult u ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!