fbpx

Letselschade en aansprakelijkheid

Letselschade kan op vele manieren ontstaan. Niet alleen door verkeersongevallen, maar ook als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsongeval, een geweldsdelict of gedragingen van dieren of kinderen. Ook kan schade worden veroorzaakt door de eigenaar van een gebouw of weg (opstal).

De schade ligt vaak niet alleen in de financiële sfeer, ook in psychisch opzicht kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Het specialistische team van advocaten op het gebied van letselschade en aansprakelijkheidsrecht bij ScheerSanders Advocaten kan u helpen met het afdwingen van aansprakelijkheid. Dit doen we desnoods bij de rechter, waarna u een passende schadevergoeding kan krijgen.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u bijstaan in geval van:

  • verkeersongevallen
  • bedrijfsongevallen
  • beroepsziekten
  • aansprakelijkheid voor kinderen, dieren en gebrekkige opstallen
  • overlijdensschade

Advocaten letselschade en aansprakelijkheidsrecht

Maak kennis met ons team aansprakelijkheidsrecht: Eric-Jan Krijgsman (specialist letselschade) en Liza Stellingwerf. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Verkeersongevallen

Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, is dat al ernstig genoeg. Weet dat de veroorzaker van een verkeersongeval uw schade zal moeten vergoeden. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit materiële schade, waaronder inkomensschade en kosten die u moet maken voor medische behandelingen. Ook de immateriële schade, het zogeheten smartengeld, moet door de veroorzaker worden vergoed. Dit geldt daarnaast voor de kosten van de letselschadeadvocaat en in te schakelen deskundigen, waaronder onze vaste medisch adviseur, als onderdeel van de totale schade. Onze specialist letselschade, Eric-Jan Krijgsman, helpt u verder.

Bedrijfsongevallen

Het kan voorkomen dat u tijdens uw werkzaamheden slachtoffer wordt van een ongeval. Denkt u hierbij van de val van een steiger tijdens schilderwerkzaamheden. Ook kunt u bekneld raken in een machine met ernstig letsel tot gevolg. Ons deskundig team beschikt over de kennis en ervaring en kan onderzoeken of de werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. Als dat zo is, staan wij u met raad en daad terzijde en zorgen wij voor een zo goed mogelijke schaderegeling.

Beroepsziekten

Het kan zo zijn dat u schade lijdt of hebt geleden door de omstandigheden op het werk. U kunt hierbij denken aan het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder asbest) waardoor longklachten zijn ontstaan. Ook kan worden gedacht aan het werken onder grote druk of in een verkeerde houding, waardoor een beroepsziekte is ontwikkeld. Met ons specialistisch team hebben wij de kennis in huis om te kunnen beoordelen of de werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van de ontwikkelde beroepsziekte. Als die mogelijkheid bestaat, zorgen we dat aansprakelijkheid wordt afgedwongen, desnoods bij de rechter. Daarna kan met u worden gewerkt aan een passende schadevergoeding.

Aansprakelijkheid voor kinderen, dieren en gebrekkige opstallen

Door een fout van een kind kan onder omstandigheden aansprakelijkheid bij de ouders ontstaan, waarvoor zij verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. Ook bij een ongeval veroorzaakt door een dier, kan de bezitter van het dier aansprakelijk worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de wegbeheerder moet zorgen voor een goede en veilige weguitrusting. Als daarvan geen sprake is, kan de wegbeheerder als eigenaar van de gebrekkige opstal aansprakelijk zijn voor de schade die u daardoor lijdt. Denkt u hierbij aan een gevaarlijke wegafzetting of een loszittende stoeptegel als gevolg waarvan u slachtoffer wordt van een ongeval. Het specialistisch team van ScheerSanders Advocaten kent de wet- en regelgeving en helpt u met het verkrijgen van een passende schadevergoeding.

Overlijdensschade

Indien sprake is van een overlijden als gevolg van een ongeval, kunnen wij de nabestaande(n) bijstaan bij het verkrijgen van overlijdensschade. Die schade omvat onder meer derving van levensonderhoud, maar ook de kosten van de uitvaart, De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan u in deze moeilijke periode bij.

Lidmaatschap specialistenverenigingen: Vereniging Letselschade Advocaten (LSA), Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) en Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!