fbpx

Praktijk en samenwerking

Het ondernemerschap, zowel binnen als buiten de zorgsector, wordt steeds vaker gekenmerkt door het werken in juridische samenwerkingsverbanden. Er zijn verschillende soorten juridische samenwerkingsverbanden zoals de vennootschap onder firma (vof), de maatschap, de coöperatie, de stichting en de commanditaire vennootschap.

Als ondernemer of medisch professional wilt u zich het liefst concentreren op de inhoudelijke kant van uw vak. Dit neemt niet weg dat aan het ondernemerschap in samenwerkingsverband steeds hogere eisen worden gesteld.

De complexe regelgeving en administratieve lasten die daarmee gepaard gaan, leiden voor ondernemers en medisch professionals tot lastige beslissingen.

ScheerSanders Advocaten adviseert ondernemers bij zaken die gerelateerd zijn aan vraagstukken rondom deze samenwerkingsverbanden en de daarbij behorende praktijkvoering.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u bijstaan in geval van:

  • conflicten binnen juridische samenwerkingsverbanden
  • oprichting en beëindiging van samenwerkingsverbanden zoals maatschappen, VOF’s en Cv’s
  • interdisciplinaire samenwerkingsverbanden zoals coöperaties, (A)HOED’s en (gezondheids)centra
  • beoordeling en het opstellen van franchisecontracten
  • ketensamenwerkingen, coördinatie en distributie (in de zorg)
  • (ver)huur vraagstukken van praktijkruimten of centra

Advocaten gezondheids- en ondernemingsrecht

Maak kennis met ons team: Anne Vokurka-VirulyArjen Douma, Frederike Werts en Liza Stellingwerf. Wat kunnen zij voor u betekenen?

Advies en bijstand bij conflicten binnen juridische samenwerkingsverbanden

Indien u als ondernemer of zorgprofessional samenwerkt, kunt u te maken krijgen met conflicten met samenwerkingspartners. Deze conflicten kunnen betrekking hebben op een verschil van inzicht over de koers van de onderneming. Ze kunnen ook een discussie over de uitleg van gemaakte afspraken betreffen of gaan over andere zaken die gepaard gaan met de praktijkvoering. De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan u bij in het zoeken naar een oplossing van het conflict. Daarbij houden wij oog voor de belangen van uw onderneming of praktijk in de breedste zin van het woord.

Oprichting en beëindiging van samenwerkingsverbanden

Indien u als ondernemer wilt samenwerken met een andere onderneming of professional, is het van belang de juridische kant van de samenwerking goed vast te leggen. De specialisten van ScheerSanders Advocaten adviseren u over de oprichting van een passend samenwerkingsverband. Ook kunnen wij u bijstaan indien u een samenwerkingsverband wilt beëindigen.

Interdisciplinaire samenwerkingsverbanden

Indien uw onderneming samenwerkt met partners buiten het eigen vakgebied, gelden er mogelijk aanvullende regels. De overheid stelt aan ondernemers binnen diverse vakgebieden steeds hogere eisen als het gaat om praktijkvoering. De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan u bij in de wirwar aan regelgeving op het gebied van interdisciplinaire samenwerkingen en adviseren u over de inrichting daarvan.

Beoordeling en opstellen franchisecontracten

Het werken op basis van een franchiseovereenkomst is voor ondernemers een populair juridisch samenwerkingsverband. De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan u bij in de beoordeling van dergelijke overeenkomsten en zijn ook in staat franchiseovereenkomsten op te stellen.

Ketensamenwerking en distributie (in de zorg)

Het samenwerken met ketenpartners en het inrichten van een distributieproces wordt gekenmerkt door specifieke juridische uitdagingen. Het gaat hierbij onder meer om uitdagingen op het gebied van de verdeling van verantwoordelijkheden, het waarborgen van het ondernemingsproces en het voorkomen van onnodige bureaucratische lagen. Onderneemt u binnen een keten of heeft u te maken met een complex distributieproces? De advocaten van ScheerSanders Advocaten ondersteunen u bij het inrichten van deze processen en staan u bij in het geval van eventuele geschillen.

(Ver)huur vraagstukken over praktijkruimtes of centra

Huurt of verhuurt uw onderneming praktijkruimtes of onderdelen van een centrum waarin ook andere ondernemingen werkzaam zijn? De specialisten van ScheerSanders Advocaten staan u bij in (ver)huurkwesties. Ook denken wij met u mee over het inrichten van de (ver)huurovereenkomsten met andere ondernemingen.

Lidmaatschap specialistenverenigingen: Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!