fbpx

Erfrecht

Een overlijden is vaak emotioneel en indringend. Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt bovendien meer kijken dan u misschien zou denken.

Wat zijn de stappen die u moet nemen direct na het overlijden? Heeft u recht op informatie of een afschrift van de administratie? Wat kunt u doen als u er met de overige erfgenamen niet uitkomt? Of wat zijn de mogelijkheden als u het niet eens bent met de executeur-testamentair?

Het krijgen van duidelijke en goede informatie van een deskundige helpt u om zoveel mogelijk zelf een nalatenschap af te wikkelen. En ook om dat binnen een redelijke termijn te doen. Onze erfrechtspecialist helpt u daarbij.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan u bijstaan in geval van:

  • afwikkelen, verdelen van de erfenis
  • geschillen met de executeur-testamentair of als executeur-testamentair met de erven
  • het berekenen en opeisen van de legitieme portie (kindsdeel)
  • discussies of onduidelijkheid over de inhoud van een testament

Advocaat erfrecht

Maak kennis met onze erfrechtspecialist Augusta van Haga. Wat kan zij voor u betekenen?

Afwikkelen/verdelen erfenis

Onze specialist geeft u duidelijke informatie over wat er bij een verdeling allemaal belangrijk is. Er wordt geprobeerd met de overige erfgenamen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan staat onze specialist u, als u daartoe besluit, bij in een procedure bij de rechtbank of kantonrechter. Vooraf bespreken jullie samen de strategie.

Executeur-testamentair

Een executeur-testamentair weet vaak niet wat er allemaal bij zijn taak komt kijken. Onze specialist geeft u informatie over wat deze taak inhoudt en hoe u op de juiste manier handelt. Als erfgenaam kunt u natuurlijk terecht met vragen over of de executeur-testamentair op een goede wijze zijn taak uitoefent. Is het geschil tussen de executeur-testamentair en de erfgenaam niet te overbruggen, dan verleent de erfrechtadvocaat bijstand in een procedure.

Legitieme portie

Als een kind (deels) onterfd wordt, kan een kind zijn kindsdeel, ofwel legitieme portie, opeisen. Onterfd worden is voor veel kinderen aangrijpend en moeilijk te aanvaarden. De specialist erfrecht bespreekt en bekijkt met u of er mogelijkheden zijn om de onterving aan te vechten.

Misschien heeft u wel iets uit de nalatenschap gekregen. Dan kan de advocaat erfrecht met u kijken of u een aanvullend beroep kunt doen op uw kindsdeel. Ook het berekenen van de hoogte van uw legitieme portie en het opeisen daarvan is iets waar onze specialist u bij helpt.

Testament

Na het overlijden van een dierbare is het belangrijk om te checken of er een testament is opgemaakt. Is dat het geval, dan kan het zijn dat u wilt weten of er iets te doen valt aan het testament. Was degene die het testament maakte bijvoorbeeld wel wilsbekwaam? Maar ook: wat staat er nu echt in het testament en wat betekent dat voor u? Al deze vragen zal onze erfrechtadvocaat voor u beantwoorden.

Lidmaatschap specialistenverenigingen:

  • Vereniging voor Familie- en Erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
  • Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland – aspirant lid (VEAN)

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!