fbpx

Aanbestedingsrecht

Wie opdrachten voor de overheid wil kunnen doen, moet eraan geloven: het aanbestedingsrecht. Dit rechtsgebied, dat bekend staat om haar formaliteiten, maken de advocaten van ScheerSanders laagdrempelig, tastbaar en helder.
Wij kennen het spel van de aanbesteding, de ‘rush’ om te winnen en de deceptie van het verlies. Onze kennis en ervaring zetten wij graag in om u als winnaar uit de bus te laten komen. Wij beoordelen gunningsbesluiten, formuleren een bezwaar en waar nodig voeren wij met liefde een kort geding om uw eventuele verlies te bevechten.

Deelgebieden

Onze gespecialiseerde advocaten aanbestedingsrecht kunnen u bijstaan in geval van:

  • formuleren van vragen voor de nota van inlichtingen
  • bezwaar of klacht tegen de gunning
  • klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts
  • kort geding aanbestedingsrecht

Formuleren van vragen voor de nota van inlichtingen

De nota van inlichtingen: hét moment voor inschrijvers om een lopende aanbesteding nog te beïnvloeden. Door samen met de advocaten van ScheerSanders Advocaten exact de juiste vraag te stellen, kan er veel in uw voordeel veranderen. Zo stellen wij bijvoorbeeld haast altijd vragen over de concept (raam)overeenkomst (als die al gepubliceerd is). Wilt u ook concrete vragen stellen waar niemand omheen kan? Wilt u ook preventief uw kansen in een procedure verbeteren? ScheerSanders Advocaten adviseert u graag in het formuleren van vragen voor de nota(’s) van inlichtingen.

Bezwaar of klacht tegen de gunning

Ben je het niet eens met het voorlopige gunningsbesluit van de aanbestedende dienst? Is er onvoldoende gemotiveerd, klopt de beoordeling niet of bent u niet gelijk behandeld? Weet u wellicht niet eens exact wat eraan schort, maar wilt u ons eens laten meekijken of wij misschien nog iets kunnen vinden om u tóch te laten winnen? We staan u graag bij in het formuleren van uw bezwaar of klacht tegen de voorlopige gunningsbeslissing.

Klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts

De advocaten van ScheerSanders Advocaten formuleren geregeld bezwaren, klachten en processtukken: alles wat nodig is om de aanbesteding alsnog naar uw hand te zetten. Eén van de mogelijkheden daarbij is het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Kort geding aanbestedingsrecht

Niet voor niets houden aanbestedende diensten meestal 20 kalenderdagen aan na voorlopige gunning, voor zij een contract met de winnaar sluiten. Op basis van de Aanbestedingswet moet u als inschrijver de mogelijkheid krijgen werkelijk bezwaar te maken tegen een verkeerde, foutieve of onrechtmatige voorlopige gunning. ScheerSanders Advocaten heeft veel ervaring met en kennis over het voeren van een kort geding in het aanbestedingsrecht. Wij formuleren dagvaardingen, voegen ons zo nodig bij een lopende procedure en procederen als tijgers voor uw positie.

Voegen als winnende inschrijver

Heeft u de aanbesteding gewonnen? Van harte! Toch bestaat dan de mogelijkheid dat een verliezer bezwaar maakt tegen de beoordeling. Als dat tot een kort geding komt, staan wij u als winnende inschrijver graag terzijde in deze procedure. Samen met u maken wij de afweging of u zich als derde partij in deze procedure voegt, en wat uw (en onze) rol moet zijn. Deze afweging hangt onder meer af van de aanbestedende dienst en hun standpunt(en), maar dit diepen wij graag met u uit op basis van de specifieke feiten in uw zaak.
Lidmaatschap specialistenvereniging: Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

Heeft u een advocaat nodig?

Neem contact met ons op!