fbpx

Internet abonnement toch doorbetalen, ondanks verhuizing

Een bedrijf heeft een internet abonnement op zijn adres. Kan het contract worden opgezegd als de onderneming gaat verhuizen?

Een bedrijf sluit een overeenkomst voor internetdiensten via glasvezel, voor € 275 ex btw per maand. De contractduur is vijf jaar. Negen maanden voor het eind van die periode verhuist het bedrijf naar een andere gemeente en het zegt het abonnement op, wat de leverancier niet accepteert. Facturen die de leverancier blijft sturen, en die oplopen tot bijna € 3.000, worden niet betaald.

Tussentijdse opzegging abonnement niet mogelijk

In een procedure bepaalt de kantonrechter dat deze facturen wél moeten worden betaald. De afnemer van de diensten probeert zijn gelijk te halen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Maar zonder succes. Zo staat in de algemene voorwaarden dat tussentijdse opzegging van de overeenkomst niet mogelijk is bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dat laatste is hier niet het geval.

Volgens de afnemer zou een leverancier bij een verhuizing hoogstens de kosten van de aansluiting van een bestaande ‘patchkast’ in rekening mogen brengen, maar niet de kosten van de aanleg van een nieuwe glasvezelkabel. Dat laatste kan de leverancier ook niet eens, aldus de afnemer: de gemeente heeft daarvoor nog geen toestemming verleend.

Verhuizing van aansluiting is mogelijk

De leverancier houdt voet bij stuk: een verhuizing kan niet leiden tot een tussentijdse opzegging – ook dat is in de algemene voorwaarden uitgesloten. Als een klant verhuist, eindigen daarmee niet zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Verhuizing van de aansluiting is mogelijk, maar dit is meerwerk waarvoor de afnemer een aparte opdracht moet verstrekken. Dat heeft deze afnemer nooit gedaan. De leverancier had wel de aansluiting kunnen verzorgen, want de stelling dat de gemeente daarvoor geen toestemming geeft slaat eigenlijk nergens op.

Abonnement blijven betalen tot einde contractperiode

Maar de algemene voorwaarden bieden wel een annuleringsmogelijkheid, probeert de afnemer nog. Ook dat gaat niet op: dit slaat niet op het opzeggen van een gesloten contract, maar op annulering van de opdracht door de IT-leverancier wanneer het tot stand brengen van de aansluiting niet mogelijk blijkt te zijn. Dat is echt wat anders dan een tussentijdse opzegging door een verhuizing: dan blijft afname van de dienst op het overeengekomen leveringsadres immers mogelijk.

Een verhuizing om te bezuinigen op de huisvestingslasten levert ook geen overmacht op aan de zijde van de afnemer om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Hij heeft één belangrijke plicht: het abonnementstarief betalen tot aan het einde van de contractperiode. Net zoals de kantonrechter oordeelt het hof dat de afnemer dit nog negen maanden moet doen, ook al neemt het bedrijf niet langer de diensten van de leverancier af.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een andere ondernemingsrechtelijke vraag? Neem contact op met Arjen Douma  of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uitspraak Gerechtshof (Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2023:3324 200.313.585/01 | 17-04-2023)

Ook interessant