fbpx
Geen terugbetaling geldsom voor nietige opdracht tot moord

Moordopdracht niet uitgevoerd? Geen geld terug 

Een vrouw geeft een bekende de opdracht om haar ex-vriend te vermoorden tegen betaling van een geldsom. De moord wordt nooit uitgevoerd en de vrouw eist in een procedure de door haar betaalde geldsom terug.

De eiser in deze zaak is een vrouw die door haar ex-vriend wordt uitgebuit en wordt gedwongen tot prostitutie. Om die reden vraagt ze een bekende om hem te vermoorden. De bekende accepteert de opdracht tot moord, maar voert deze niet uit. De vrouw doet voor de opdracht en de aanschaf van een wapen een aanbetaling van € 11.000. Omdat de opdracht nooit is uitgevoerd wil de vrouw het geld terug. Zij vordert terugbetaling van het (volgens haar) betaalde bedrag en een schadevergoeding.

Nietig

Op basis van de wet (artikel 3:40 BW) is een rechtshandeling die door de inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde nietig. Volgens de kantonrechter is van zo’n rechtshandeling in dit geval sprake. Een overeenkomst die ertoe strekt dat een van de contractspartijen zich verplicht een derde te vermoorden, is in strijd met de goede zeden. De overeenkomst van opdracht verplicht immers tot het plegen van een strafbaar feit. De overeenkomst is daarom nietig. Die nietigheid van de overeenkomst brengt met zich mee dat de opdrachtnemer het al aan hem betaalde bedrag van € 11.000 in principe moet terugbetalen.

Redelijkheid en billijkheid

De opdrachtnemer voert met een beroep op de redelijkheid en billijkheid nog aan dat het ‘wringt’ wanneer de vrouw geld zou terugkrijgen voor een niet-uitgevoerde opdracht tot moord waar zij zelf opdracht voor heeft gegeven. Dit argument maakt het oordeel van de kantonrechter echter niet anders. Het zou volgens de kantonrechter ook wringen als de opdrachtnemer het geld, dat hij heeft geaccepteerd in het kader van de opdracht tot moord, mag houden.

Openbare orde

Hoewel de kantonrechter vindt dat de vrouw vanwege de nietigheid onder normale omstandigheden recht zou hebben op terugbetaling, bepaalt de kantonrechter dat zij daar in deze situatie geen recht op heeft. De openbare orde staat hieraan in de weg. Bij regels van openbare orde gaat het om regels die zo fundamenteel worden geacht, dat een rechter die ambtshalve moet toepassen. De kantonrechter oordeelt dat hiervan sprake is. Het fundamentele en algemene belang verzet zich tegen het feit dat er opdrachten tot moord worden gegeven én dat daaraan financiële prikkels worden verbonden. De kantonrechter gaat daarom niet mee in het verzoek van de vrouw tot terugbetaling van het door haar betaalde bedrag. 

Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | ECLI:NL:RBNNE:2024:887 | 18-03-2024

Wilt u meer informatie over contractenrecht en/of ondernemingsrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Liza Stellingwerf. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant