fbpx

Commissaris niet rechtsgeldig benoemd, niet aansprakelijk voor boedeltekort

In een faillissement houdt de curator de commissaris aansprakelijk voor het boedeltekort. De commissaris stelt dat hij niet rechtsgeldig is benoemd. Of dat laatste waar is, moet de rechtbank uitzoeken.

Een zorgorganisatie heeft één bestuurder, die ook aandeelhouder is. Deze bestuurder heeft contact gehad met iemand over een vrijwilligersrol binnen de organisatie. Laat schrijft de bestuurder hem in als commissaris binnen de raad van commissarissen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enkele jaren later gaat de organisatie failliet. De curator stelt de commissaris aansprakelijk voor het faillissementstekort. Hij zou zijn taak als commissaris onbehoorlijk hebben vervuld, wat een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Volgens de curator heeft de bestuurder structureel zeer grote bedragen aan de zorgorganisatie onttrokken. Een faillissement kon niet uitblijven. De commissaris heeft geen toezicht op het bestuur gehouden, terwijl dit wel zijn taak was. Vooralsnog wordt het boedeltekort geschat op € 1.042.472. De curator eist bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een voorschot van € 500.000. De commissaris betwist dat hij rechtsgeldig tot commissaris is benoemd.

Statuten

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). De statuten kunnen echter bepalen dat besluitvorming van de AvA ook op een andere wijze mag plaatsvinden. In deze organisatie was geregeld dat besluitvorming ook buiten de vergadering kan plaatsvinden, maar besluiten moeten dan wel schriftelijk worden genomen. Daaraan is voldaan, stelt de curator, omdat de bestuurder het inschrijfformulier van de Kamer van Koophandel heeft gebruikt om de commissaris in het handelsregister in te schrijven. Dit formulier is ondertekend door de bestuurder én de commissaris.

Onvoldoende bewijs

Volgens de rechtbank zijn er echter omstandigheden die wijzen op iets anders. Zo is er een mail van de bestuurder aan de commissaris, waarin staat dat een raad van commissarissen feitelijk nooit heeft bestaan. De bestuurder had een selectieprocedure moeten optuigen, maar heeft dit nooit gedaan. Volgens de curator heeft de commissaris wel degelijk zijn rol vervuld. Zijn functie zou blijken uit een gespreksverslag.

Volgens de rechtbank is dit onvoldoende om aan te nemen dat de commissaris als zodanig heeft gefunctioneerd, zeker nu de commissaris beweert dit gespreksverslag niet te kennen. Ook een verslag van de curator, waarin zou staan dat de commissaris zelf toegeeft dat hij steeds onbezoldigd als commissaris heeft gewerkt, is voor de rechtbank niet overtuigend. Dat geldt eveneens voor een gemeentelijk rapport, waarin de naam van de commissaris staat: dit wil niet zeggen dat hij als zodanig heeft gewerkt. Omdat het inschrijfformulier aldus niet als schriftelijke AvA besluit kwalificeert onder deze omstandigheden, is ook niet komen vast te staan dat de commissaris rechtsgeldig is benoemd, wordt de vordering van de curator afgewezen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een andere ondernemingsrechtelijke vraag? Neem contact op met Arjen Douma  of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uitspraak Rechtbank (Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant | jurisprudentie | ECLI:NL:RBZWB:2023:3015 | 22-05-2023)

Ook interessant