fbpx
Sustainability in het bedrijfsleven, nieuwe wetgeving

Sustainability in het bedrijfsleven: ook in 2024 nieuwe wetgeving uit Europa!

Het is een trend die al enkele jaren zichtbaar is en in 2024 verder wordt doorgezet: steeds meer bedrijven worden verplicht te rapporteren over hun impact op mens, milieu en klimaat. Die verplichting volgt onder meer uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een EU-richtlijn waarin staat dat grote ondernemingen in hun bestuursverslag moeten rapporteren over de rol van duurzaamheid binnen de onderneming.

De Corporate Sustainability Reporting Directive treedt vanaf 2024 stapsgewijs in werking. Sinds 1 januari 2024 zijn alleen nog bedrijven hieraan gebonden die ook nu al aan de Non-Financial Reporting Directive moeten voldoen. Beursgenoteerde mkb-bedrijven zullen zich vanaf 2026 aan de CSRD moeten houden, niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven volgen waarschijnlijk daarna.

Duurzaamheidsaspecten

Deze richtlijn heeft voor veel bedrijven consequenties. Grote ondernemingen moeten rapporteren of er duurzaamheidsaspecten zijn die een significante impact kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Daarnaast moeten ze melding maken van de verantwoordelijkheid van het ondernemingsbestuur en hun verantwoordelijkheid in de keten. Het doel van de richtlijn is om te zorgen voor meer transparantie over-  en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Zo’n jaarlijkse duurzaamheidsrapportage ziet onder meer op aspecten als CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechten.

ESG

In de CSRD worden drie rapportageonderwerpen onderscheden: Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur), samen ook wel ESG genoemd. Hoe deze drie onderwerpen moeten worden uitgewerkt staat in de zogenoemde Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (ESRS). Zo gaan de milieustandaarden over bijvoorbeeld de rol van CO2-uitstoot en waterverbruik binnen de onderneming, de sociale standaarden over de eigen werknemers en getroffen gemeenschappen, en vallen onder de bestuurlijke standaard zaken als bijvoorbeeld anti-corruptiebeleid. Dan zijn er tot slot nog ‘cross cutting standaarden’ die als het ware de spelregels van de rapportages aangeven, maar die ook gaan over de rol van het bestuur en man/vrouw-verdelingen in de organisatie.

IMVO

De CSRD-rapportages zet bedrijven aan om te werken aan een duurzamere wereld. Dit gaat via het concept van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Nu bedrijven moeten rapporten over de aspecten milieu, sociaal en bestuur – en over de samenhang daartussen – geven zij inzicht in hun resultaten op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen bedrijven de risico’s in hun keten in beeld brengen en misstanden voorkomen of aanpakken. Dit is ook van belang voor financiers: die willen steeds preciezer weten waarin zij investeren of aan wie zij kredieten verstrekken. Duurzame bedrijven hebben dan een streepje voor. Zie ook: Corporate Sustainability Reporting Directive

Wilt u meer informatie over ondernemingsrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Liza Stellingwerf. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. En tot slot verwijzen wij graag naar onze FAQ-pagina waar u de antwoorden op veelgestelde vragen kunt lezen.

Ook interessant