fbpx

Kan een werkgever schade aan de leaseauto verhalen op de werknemer?

Werkgevers stellen regelmatig een leaseauto ter beschikking aan hun werknemers. Als een werknemer de leaseauto beschadigt, kan dat hoge kosten voor de werkgever met zich meebrengen. Kan de werkgever deze schade dan op de werknemer verhalen?

Schade veroorzaakt tijdens het werk

Als een werknemer schade aan zijn leaseauto veroorzaakt tijdens zijn werk, dan kan een werkgever die schade in beginsel niet op de werknemer verhalen. De werknemer zal moeten aantonen dat hij de leaseauto voor zijn werk gebruikte, toen de schade ontstond. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij tijdens een rit naar een klant met zijn leaseauto tegen een paaltje is gereden.

Opzet of bewuste roekeloosheid

De werknemer is wel aansprakelijk voor de schade als hij de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. Ook is hij aansprakelijk voor de schade als hij zich er vlak voordat hij de schade veroorzaakte van bewust was dat hij roekeloos handelde. De werkgever moet dit bewijzen. Uit de rechtspraak volgt dat dat erg lastig is en dus vaak niet lukt.

Andere afspraken over schade aan de leaseauto

In de arbeidsovereenkomst of een handboek kan een werkgever met de werknemer een andere afspraak maken. Hij kan daarin bijvoorbeeld opnemen dat de werknemer eventuele schade aan de leaseauto aan de werkgever (voor een deel) moet vergoeden. In dat geval moet de werkgever de werknemer wel de mogelijkheid geven om zich voor de schade te verzekeren.

Boetes

Verder kunnen ook de omstandigheden van het geval maken dat een werknemer toch aansprakelijk is. De Hoge Raad heeft in 2008 bepaald dat verkeersboetes in beginsel voor rekening komen van de werknemer. Alleen als een werkgever invloed heeft gehad op de situatie die tot de boete heeft geleid, komt de boete voor rekening van de werkgever. Bij een bekeuring voor te hard of door rood rijden zal de werknemer die dus meestal zelf moeten betalen.

Privégebruik van de leaseauto

De Hoge Raad heeft in 2014 verder bepaalt dat, als de werknemer de leaseauto ook privé gebruikt en er schade ontstaat, een werkgever alleen geringe schade op een werknemer mag verhalen. Geringe schade is bijvoorbeeld het eigen risico, dat niet door een verzekering gedekt wordt. Als er sprake is van aanzienlijke schade, dan is een werknemer niet verplicht die schade aan de werkgever te vergoeden, als die schade normaalgesproken door een gebruikelijke verzekering zou worden gedekt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Irene Lansen of één van de andere advocaten van ons team arbeidsrechtadvocaten. Zij staan klaar om u te helpen. U kunt ook ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant