fbpx
Schorsing bestuurder

Schorsing bestuurder is ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind.

Een man en een vrouw die met elkaar zijn getrouwd zijn bestuurder van een vennootschap, waarin zij ieder 50% van de aandelen houden. Het bedrijf koopt, verkoopt en beheert vastgoed.

Het echtpaar is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld, wat ertoe heeft geleid dat ze ook zakelijk niet meer kunnen samenwerken en het niet eens worden over beslissingen die de vennootschap aangaan.

De vrouw vindt dat de man zijn bestuurstaken niet behoorlijk uitvoert, waardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Zo weigert hij een advocaat in te schakelen in verband met de opeising van een lening van 1,5 miljoen. De vrouw wil dat de voorzieningenrechter (rechtbank Midden-Nederland) de man schorst als bestuurder. De man wil op zijn beurt dat de vrouw als bestuurder wordt geschorst. Hij vindt dat juist de vrouw niet in het belang van de vennootschap handelt.

Wanbestuur

De vennootschap heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van ruim vijf ton, terwijl daarnaast op kort termijn terugbetaling wordt geëist van de lening van 1,5 miljoen. Vanwege de onenigheid wordt er geen algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en worden de jaarstukken niet vastgesteld. Het echtpaar kan niet meer gezamenlijk beslissingen nemen. Het aanstellen van een onafhankelijke accountant lost de patstelling in het bestuur niet op. Het aanstellen van een derde bestuurder – zoals de man heeft voorgesteld – zou wel een oplossing kunnen zijn, maar de vennootschap kan die kosten niet dragen. De enige optie die dan overblijft is om een van de twee bestuurders te schorsen, oordeelt de voorzieningenrechter. Dat is in dit geval nodig voor het voortbestaan van de vennootschap. Om het wanbestuur te doorbreken, zal de man voorlopig worden geschorst als bestuurder.

Belangen

De vrouw zorgde altijd voor de financiële kant van de vennootschap en regelde de laatste tijd ook de dagelijkse gang van zaken. Schorsing van de man verandert dan ook weinig aan de feitelijke gang van zaken. De man had ook geen toegang meer tot de administratie en bankrekeningen, dus het schorsen van de vrouw zou grote problemen opleveren.

De belangen van de vennootschap zijn meer gediend met de vrouw als enig bestuurder dan met de man als enig bestuurder, zeker nu hij de belangen van de vennootschap niet altijd voorop lijkt te stellen en met zijn acties de vennootschap zelfs schaadt. Zo belemmert de man de vrouw in het uitoefenen van haar bestuurstaken, heeft hij zakelijke relaties bericht dat hij de vennootschap alleen zal voortzetten en gaat hij niet akkoord met het inschakelen van een advocaat om de belangen van de vennootschap te vertegenwoordigen bij de kwestie van de opeising van de lening. Dat laatste kan zelfs leiden tot het faillissement van de vennootschap. 

Voorwaarde

Voorwaarde voor de schorsing is dat de man toegang moet hebben tot de administratieve gegevens en de bankrekeningen van de vennootschap. De schorsing is immers een tijdelijke maatregel en de man houdt nog steeds de helft van de aandelen. Toegang is echter niet meer dan inzage; de man mag niet over bankrekeningen beschikken of wijzigingen in de administratie aanbrengen.

Vervolgprocedure over ontslag

De schorsing geldt voor vijf maanden, en niet tot de procedure in de echtscheiding is afgerond, zoals de vrouw wenst. Dat vindt de voorzieningenrechter te lang en te onbepaald voor deze ingrijpende maatregel. Bovendien worden in de scheidingsprocedure geen directe beslissingen genomen die de vennootschap aangaan. Vijf maanden is voldoende om een procedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam of een bodemprocedure te starten die kan leiden tot het ontslag van de man als bestuurder.

Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBMNE:2023:3932 C/16/559179 / KG ZA 23-354 | 27-07-2023

Wilt u meer informatie over ondernemingsrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Dijk-Verheij. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. En tot slot verwijzen wij graag naar onze FAQ-pagina waar u de antwoorden op veelgestelde vragen kunt lezen.

Ook interessant