fbpx

Executeur-testamentair? “Eerst nadenken, dan beslissen”

Stel: u wordt gebeld door een notaris. Net na het overlijden van een dierbare. Er is een testament opgesteld door uw vader of uw tante. En u bent benoemd tot executeur-testamentair. Vindt u het een eer? Voelt u zich verplicht deze benoeming te aanvaarden? Want de overledene vertrouwde u toch met de erfenis! Ho, stop! Voordat u de benoeming aanvaardt, is het belangrijk eerst te weten wat uw taken en verplichtingen zijn. Niet zondermeer accepteren, maar eerst informeren!

U mag de benoeming weigeren

Het is niet verplicht om de benoeming als executeur-testamentair te aanvaarden. Het beste is als de overledene bij leven gevraagd heeft of u executeur-testamentair wilt zijn. Hoort u plotseling dat u in het testament tot executeur-testamentair benoemd bent, dan kunt u dus “nee” zeggen. Er is geen wettelijke verplichting de benoeming te accepteren. Denk ook na of het zijn van executeur uw relatie met de erven kan schaden. Misschien bent u wel een broer of zus van de andere erven.

Welke taken en verplichtingen krijgt u, als u de benoeming aanvaardt?

Wat de executeur altijd moet doen is:

  • de goederen van de nalatenschap beheren. Kort gezegd: goed zorgen voor de goederen.
  • de schulden, die er op het moment van overlijden zijn, voldoen. Het gaat om opeisbaar (geworden) schulden.
  • legaten afgeven aan de persoon die in het testament genoemd staat.
  • het maken van een boedelbeschrijving, dat wil zeggen een opstelling van alle goederen en schulden. Als het kan met de waarde op het moment van overlijden erbij.
  • de aangifte erfbelasting op tijd, binnen 8 maanden na overlijden, (laten) verzorgen. Of je moet om uitstel vragen.

Het kost dus tijd! En u krijgt niet altijd een vergoeding voor het werk dat u doet.

De executeur heeft een machtige positie

Omdat de executeur de nalatenschap vertegenwoordigt, heeft de executeur een machtige positie. Hij vertegenwoordigt dus de erfgenamen. De erfgenamen kunnen niet zelfstandig beschikken over de nalatenschap. Zij zijn beschikkingsonbevoegd. Alles ligt in handen van de executeur.

Met macht komt het afleggen van verantwoording

De executeur moet de erfgenamen natuurlijk wel alle informatie geven. En hij moet rekening en verantwoording afleggen van wat hij heeft gedaan. Dat gebeurt vaak jaarlijks en in ieder geval aan het einde van het executeurschap.

Aansprakelijkheid

Heeft de executeur zijn taak niet behoorlijk uitgevoerd? De kantonrechter kan de executeur op verzoek van bijvoorbeeld een erfgenaam om gewichtige redenen ontslaan. Heeft hij het te bont gemaakt? Als er sprake is van ernstige fouten, dan kan de executeur aansprakelijk zijn voor schade.

Dus: nadenken en navragen

Best veel om even over na te denken. Of u dat allemaal wel kan óf wil!

Twijfelt u of u de benoeming zult aanvaarden? Of vraagt u zich af of het wel slim is door te gaan? Neem dan contact op met onze erfrechtspecialist: Augusta van Haga (vanhaga@scheer.nl). Zij helpt u graag verder met informatie en advies. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant