fbpx
KNMG medisch tuchtrecht

KNMG verzoekt verbetering tuchtrecht

Het is in meerdere bronnen voorbij gekomen: de KNMG verzoekt met spoed verbetering van het tuchtrecht. Veel artsen en hulpverleners zullen het standpunt van de KNMG herkennen. Het tuchtrecht is onder meer invasief, vergt van beklaagden extreem veel tijd en relatief veel klachten zijn onterecht.

Daarom heeft de KNMG op 13 januari 2023 een position paper aan de vaste kamercommissie VWS in de Tweede Kamer gezonden. Daarin vraagt de KNMG aan de commissie om dit bij de Minister van VWS onder de aandacht te brengen.

Waar gaat het de KNMG in de kern om?

De position paper van de KNMG vind je als PDF hier. Volgens de KNMG is in feite de drempel om een klacht in te dienen te laag. Daar tegenover zijn de gevolgen voor de zorgverleners heel groot.

En wat wordt verzocht?

Actie, op de korte termijn. Enerzijds door de aanbevelingen uit het rapport Toekomstbestendig Tuchtrecht snel door te voeren. Anderzijds wil de KNMG een onderzoek naar tuchtrecht in de breedte, ook in het licht van de andere kwaliteits-en klachtsystemen, zoals die uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

(Te) veel ongegronde klachten

Het tuchtproces is een stressvolle aangelegenheid, terwijl het merendeel van de klachten uiteindelijk ongegrond wordt verklaard. Uit het rapport volgt namelijk dat in 2020 van de 1.028 ingediende klachten slechts 14% (152 klachten) gegrond is verklaard. Een zorgverlener bevindt zich dan langdurig en onnodig in onzekerheid. Daarbij is slechts 2% van de ingediende klachten (16 stuks) afkomstig van de IGJ, de toezichthouder met een eigen klachtrecht. De resterende 98% (1.012) zijn afkomstig van overige klagers.

Individueel tuchtrecht vs. samenwerking

Een ander probleem dat de KNMG benoemt is dat het verlenen van zorg tegenwoordig meer teamwork is dan individueel werk, terwijl de klachten uitsluitend over BIG-geregistreerde individuen ingediend kunnen worden. Niet zelden wordt een serie klachten ingediend tegen alle betroken zorgverleners. Ook dit lijkt een punt om het tuchtrecht op aan te passen. In het genoemde rapport wordt voorgesteld om een tuchtklacht te kunnen richten tegen een team, een maatschap of een zorginstelling. Op deze manier zouden tekortkomingen in team- en netwerkverband en organisatorische tekortkomingen (beter) geadresseerd kunnen worden. 

Advocaat tuchtrecht nodig?

Als advocaat gezondheidsrecht is het medisch tuchtrecht een van de expertises van onze collega Anne Vokurka-Viruly. Wordt u als zorgverlener met een tuchtklacht geconfronteerd, of wilt u deze voorkomen? Neem vooral laagdrempelig contact met haar op, dan denkt ze met u mee. U heeft immers vrije advocaatkeuze, ook indien u voor bijstand in tuchtzaken verzekerd bent.

Ook interessant