fbpx
Medisch tuchtrecht jurisprudentie 2023 apothekers

2023, een ‘goed’ tuchtjaar voor apothekers

Als advocaat gezondheidsrecht houdt onze specialist gezondheidsrecht Anne Vokurka-Viruly alle medische tuchtuitspraken bij.

Opvallend in 2023: het lage aantal tuchtuitspraken tegen apothekers. In een korte column daarom de (enige) drie uitspraken van dit jaar. Uitspraak 1: Advies aan zorgverzekeraar over afbouwen is geen ‘zorg’

De apotheker in kwestie gaf een zorgverzekeraar medisch advies. Specifiek ging dat over een afbouwschema voor een antidepressivum (bupropion) voor één specifieke patiënt. In 2020 oordeelde het Centraal Tuchtcollege al dat dit soort advisering aan een zorgverzekeraar geen ‘zorg’ is in de zin dat daar tuchtklachten tegen openstaan. In deze zaak wordt verhelderd dat ook geen tuchtzaak kan worden ingesteld tegen een advies van een apotheker aan een zorgverzekeraar over een individueel afbouwschema. De eerste van de drie uitspraken vind je hier.


Uitspraak 2: preferentiebeleid

Het preferentiebeleid: hofleverancier van tuchtuitspraken tegen apothekers. In deze uitspraak ging het om het merkgeneesmiddel Cozaar ten opzichte van generiek losartan. De apotheker heeft volgens het College in de toepassing daarvan geen fout gemaakt. Onder meer heeft de apotheker de huisarts gevraagd of een medische noodzaak bestond en is de patiënte een mondelinge toelichting aangeboden. De klacht is tot 2013 niet-ontvankelijk wegens verjaring. Voor na 2013 is de klacht kennelijk ongegrond. De tweede uitspraak vind je hier.


Uitspraak 3: het handgeschreven recept

De enige van de drie zaken waarin een maatregel werd opgelegd. De klager in dit geval is een cosmetisch arts die voor zichzelf een handgeschreven recept had gemaakt voor een antibioticumkuur. De apotheker weigerde de medicatie op basis van dit recept ter hand te stellen omdat deze arts wel vaker voor zichzelf recepten uitschreef. Volgens het College is de apotheker zorgvuldig geweest in het niet zomaar verstrekken van de kuur. Op basis van artikel 4 van KNMG-richtlijn Elektronisch voorschrijven kunnen er echter uitzonderingssituaties zijn, waarin verstrekking op basis van een handgeschreven recept wél kan. De apotheker had klager hierop inhoudelijk kunnen en moeten bevragen. Zonder meer verstrekking weigeren, was te kort door de bocht. Het College legt de apotheker daarom een waarschuwing op. De derde uitspraak vind je hier.

Wilt u meer informatie over medisch tuchtrecht, neemt u dan contact op met Anne Vokurka-Viruly. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant