fbpx
Werkverzuim leidt tot ontslag op staande voet

Werkverzuim leidt tot ontslag op staande voet

Twee keer was een werknemer twee dagen afwezig en steeds zonder toestemming van zijn werkgever. In dat geval is ontslag op staande voet gerechtvaardigd.

Een man heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar. Enkele maanden na indiensttreding is hij twee dagen afwezig, zonder dat vooraf aan zijn werkgever te melden. De werkgever laat hem weten dat dit bij herhaling kan leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wat gebeurde er verder?

Enkele maanden later blijft de werknemer weer zonder bericht twee dagen weg. Hij reageert ook niet op mails en telefoontjes van de werkgever. Werkgever stuurt hem zelfs nog een sommatie per email dat als werknemer niet zou komen dit een reden voor ontslag op staande voet is. Op de derde dag komt hij echter opnieuw niet, waarna hij op staande voet wordt ontslagen.

De man is het daarmee niet eens en start een procedure bij de kantonrechter in Rotterdam.

Heeft de man zich ziekgemeld?

In de procedure voert de man aan dat hij zich op de derde dag telefonisch heeft ziekgemeld, toen de werkgever hem belde. Volgens de kantonrechter staat daarmee vast dat hij dus twee dagen zonder bericht afwezig was en dat hij niet zelf contact met de werkgever heeft opgenomen.

Verder heeft de man wisselende standpunten ingenomen over wat er tijdens dat telefoongesprek precies is gezegd. Volgens de werkgever gaf de man in het gesprek aan dat hij geen zin meer had om te werken, omdat hij vond dat de arbeidsrelatie verstoord was geraakt. Tijdens de zitting erkent de man dat hij dat misschien wel heeft gezegd, maar dat hij bedoelde dat zij zich niet in staat voelde om te werken. In de correspondentie tussen partijen voorafgaand aan de procedure heeft de man echter niets over arbeidsongeschiktheid gezegd. De man heeft daarom onvoldoende onderbouwd dat hij zich ziek heeft gemeld.

Bovendien had de bedrijfsarts enkele dagen eerder nog geoordeeld dat de man weer halve dagen kon werken en de man had ook toegezegd weer te komen. De man heeft niet onderbouwd waarom hij dan enkele dagen later niet aanwezig kon zijn.

Het ontslag op staande voet is terecht gegeven

Volgens de kantonrechter is het ontslag op staande voet terecht gegeven. De man is drie dagen zonder bericht, ondanks aanmaningen, niet op zijn werk verschenen, na het eerdere voorval waarbij hij twee dagen afwezig was en dat gevolgd werd door een duidelijke waarschuwing. De man heeft hierdoor onvoldoende oog voor de belangen van de werkgever. De werkgever mag van zijn werknemers verwachten dat zij op het werk verschijnen wanneer dit is afgesproken en dat wanneer zij niet kunnen komen, zij dit tijdig melden. Wanneer werknemers dit niet doen, kan de werkgever niet op hen bouwen.

Persoonlijke omstandigheden van de man

Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden moet ook rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zouden hebben. Deze omstandigheden vormen echter geen belemmering voor de rechtsgeldigheid van het ontslag: de werknemer is jong, hij was nog maar relatief kort in dienst en de arbeidsovereenkomst zou enkele maanden later toch eindigen. Bovendien waren er ook klachten over de werkhouding van de man. De psychische problemen van de man, hoe ingrijpend ook en die hem mogelijk belemmeren bij het vinden van een nieuwe baan, leiden niet tot een ander oordeel.

Onverwijlde opzegging en mededeling

Het ontslag is verder ‘onverwijld’ gegeven: na de twee dagen afwezigheid van de man heeft de werkgever hem aangeboden om zijn dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Toen de man dat aanbod niet accepteerde, heeft de werkgever hem een dag later op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief heeft de werkgever aan de man de reden voor het ontslag medegedeeld.

Uitspraak kantonrechter Rotterdam: ECLI:NL:RBROT:2023:9572

Wilt u meer informatie over arbeidsrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Irene Lansen. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant