fbpx
Wettelijke indexering 2024

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2024

Ieder jaar op 1 januari wordt de te betalen alimentatie verhoogd met het percentage van de wettelijke indexering. De hoogte van de indexering is inmiddels bekend. Ontvangt u alimentatie of betaalt u alimentatie, lees dan verder.

Het percentage van de wettelijke indexering komt boven op het bedrag dat op 31 december van het voorgaande jaar maandelijks diende te worden betaald.

Hoogte

Het percentage van de indexering van alimentatie is per 1 januari 2024 vastgesteld op 6,2%.

De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Deze verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen. De verhoging geldt van rechtswege.

Ingangsdatum

Let op: de indexering gaat in op 1 januari van het volgende jaar en dient dus (bij vooruitbetaling) reeds in december doorgevoerd te worden bij de betaling voor de maand januari.

Voorbeeld

U betaalde/ontving in 2023 een maandelijkse alimentatiebijdrage van € 300,00. De wettelijke indexering per 1 januari 2024 is 6,2%. Per 1 januari 2024 is dus een bedrag van € 318,60 per maand verschuldigd.

Indexeringen afgelopen jaren:

01-01-2013   1,7%
01-01-2014   0,9%
01-01-2015   0,8%
01-01-2016   1,3%
01-01-2017   2,1%
01-01-2018   1,5%
01-01-2019   2%
01-01-2020   2,5%
01-01-2021   3%
01-01-2022   1,9%
01-01-2023   3,4%
01-01-2024   6,2%

Voor vragen kunt u contact met Francesco van der Linden opnemen of met een van zijn collega’s van ons familierechtteam

Ook interessant