fbpx

Adoptie kan worden herroepen, ook al is de aanvraag te laat ingediend

Wie geadopteerd is, kan de rechter verzoeken de adoptie te herroepen. Daarvoor gelden wel wettelijke voorwaarden. In sommige gevallen kan de rechter de adoptie herroepen ook al is niet aan die voorwaarden voldaan.

Een vrouw is geboren in India en geadopteerd door Nederlandse ouders. Op latere leeftijd vraagt zij de rechter de adoptie te herroepen. Ook wil ze af van de geslachtsnaam die ze bij de adoptie heeft gekregen. De rechtbank Rotterdam, die het verzoek behandelt, constateert dat niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor herroeping van de adoptie. Herroeping moet in het belang zijn van de geadopteerde, de rechter moet de redelijkheid van de herroeping inzien én het verzoek moet zijn ingediend tussen het 20e en 23e levensjaar van de geadopteerde – niet eerder en niet later. Deze vrouw is 36.

Family life

De vrouw beroept zich op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op family life is opgenomen. Zij vindt dat de wettelijke termijn voor het indienen van het adoptieverzoek in strijd is met dit recht. Haar wens om de familieband met haar adoptieouders te verbreken moet volgens haar zwaarder wegen dan het onverkort in stand houden van de aanvraagtermijn. Bovendien had zij het verzoek niet binnen de gestelde termijn kunnen indienen, omdat zij er toen door jeugdtrauma’s emotioneel nog niet aan toe was om de adoptie te laten herroepen.

Rechtszekerheid

De rechtbank vindt dat het stellen van deze termijn de rechtszekerheid waarborgt en de belangen van betrokkenen beschermt, zoals die van de adoptieouders. Aan de herroeping van een adoptie is een termijn verbonden om te voorkomen dat louter materiële en zelfs onedele motieven een rol spelen. De rechtbank meent dat daarvan in deze zaak geen sprake is. Verder zijn ook anderen dan de vrouw, die rechtstreeks in hun belangen kunnen worden getroffen door de adoptieherroeping, in deze procedure betrokken. De adoptieouders hebben van geen bezwaar tegen de herroeping doen blijken. In dit geval acht de rechtbank de wettelijke termijn voor het indienen van het herroepingsverzoek dan ook niet verenigbaar met het EVRM. Dit betekent dat de vrouw ontvankelijk is in haar verzoek.

Mismatch

De rechtbank ziet in dat herroeping van de adoptie redelijk en in het belang van de vrouw is. Er is sprake van een mismatch tussen haar en de adoptieouders. Daardoor heeft de identiteit van de vrouw zich niet goed kunnen ontwikkelen. Na herroeping hoopt zij van de adoptieouders los te komen en een eigen identiteit te ontwikkelen. De rechtbank wijst het verzoek tot herroeping van de adoptie toe. Dan houdt de familierechtelijke betrekking met adoptiefouders op te bestaan en herleeft de juridische band met de oorspronkelijke familie. Als kind had de vrouw nog geen geslachtsnaam, wat niet ongebruikelijk is in India. Om die reden bepaalt de rechtbank ook dat van de vrouw geen geslachtsnaam bekend is.

Wilt u meer informatie over familie- en jeugdrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Annemarie Braun of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam (bron:Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2023:2808 C/10/643763 / FA RK 22-5996 | 29-03-2023)

Ook interessant