fbpx
dubbele geslachtsnaam

Dubbele geslachtsnaam ook mogelijk na adoptie

Niet alleen kinderen die zijn geboren na 1 januari 2024, kunnen een dubbele geslachtsnaam krijgen (van de vader én de moeder). Dat geldt ook voor kinderen, die na die datum worden geadopteerd.

Na een huwelijk van vijftien jaar gaat een stel scheiden. De moeder krijgt een nieuwe partner en die wil een dochter (2005) uit het eerdere huwelijk van de moeder adopteren. De moeder en haar partner dienen daarvoor een verzoek in bij de rechtbank Den Haag.

Adoptieverzoek

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan één persoon, of kunnen twee personen tezamen, een adoptieverzoek indienen. Het verzoek door de adoptant (die echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel van de ouder is) kan alleen worden gedaan als deze ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met die ouder heeft samengeleefd. Verder moet de adoptie in het belang van het kind zijn en moet redelijkerwijs te voorzien zijn dat het kind niets meer van de andere ouder (vader) heeft te verwachten.

Verder moet het kind minderjarig zijn en moet de rechter het kind over de adoptie horen als het twaalf jaar of ouder is. Ook mag het kind geen kleinkind van de adoptant zijn en moet de adoptant minstens achttien jaar ouder dan het kind zijn. Tot slot is van belang dat de adoptant het kind gedurende ten minste een jaar heeft verzorgd en opgevoed en dat de ouder (hier de vader) niet langer het gezag over het kind heeft. In deze zaak is aan al die voorwaarden voldaan. Vader en kind hebben slechts enkele keren per jaar telefonisch contact. De vader verzet zich niet tegen de adoptie, die dan ook door de rechter wordt toegewezen.

Dubbele geslachtsnaam

Beide (nieuwe) ouders willen dat de geslachtsnaam van het kind (nu is dat de naam van de biologische vader) wordt gewijzigd in een dubbele geslachtsnaam. Die van de moeder én van de nieuwe vader. Op het moment van de zitting (november 2023) was dat nog niet mogelijk. De ouders lopen dan nog vooruit op de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam, die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Maar de rechter doet uitspraak ná 1 januari.

Samen verklaren

Volgens de regeling houdt een kind, dat door adoptie in een familierechtelijke betrekking komt te staan tot de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van een ouder, zijn geslachtsnaam. Dat is anders als de ouder (hier de moeder) en haar nieuwe levensgezel samen verklaren dat het kind de geslachtsnaam zal hebben van een van hen of van hen beiden. Deze ouders kiezen voor een dubbele geslachtsnaam; de volgorde daarvan kunnen ze vrij kiezen. De dochter krijgt dus twee achternamen: die van haar moeder en die van haar nieuwe vader.

Bron: uitspraak Rechtbank Den Haag | jurisprudentie | ECLI:NL:RBDHA:2024:333 C/09/644566 / FA RK 23-1986 | 10-01-2024

Wilt u meer informatie over familie- en jeugdrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Annemarie Braun. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant