fbpx
foto's kind social media

Mag moeder tegen wens vader foto’s van kind op sociale media plaatsen?

Het zal in veel gezinnen een punt van discussie zijn: plaatsen we foto’s van de kinderen op sociale media? In deze zaak deed de moeder dat, maar de vader verzette zich daar hevig tegen.

Deze zaak gaat om twee ouders (die geen relatie hebben gehad) en hun kind. Beide ouders oefenen gezamenlijk gezag uit. De vader heeft er grote moeite mee dat de moeder foto’s en video’s van het kind plaatst op Facebook, Instagram, TikTok en Whatsapp. De vader sommeert de moeder om deze foto’s en video’s van het kind op social media te verwijderen. De moeder geeft daar geen gehoor aan. De vader wil daarover niet met haar in gesprek, maar legt de kwestie voor aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Privésfeer

De vader stelt dat de moeder onrechtmatig handelt door zonder toestemming van hem foto’s van het kind op social media te plaatsen. Toestemming is nodig omdat ook hij gezag over het kind heeft. De foto’s en video’s vormen een ernstige inbreuk op de privésfeer van het kind. De moeder handelt daarmee ook in strijd met de Algemene verordening Gegevensbescherming. Voor het plaatsen van foto’s van kinderen jonger dan 16 jaar is toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger vereist. De vader heeft die toestemming niet gegeven. Het kind is 8 jaar en mag op grond van de algemene gebruiksvoorwaarden van de sociale media-platforms überhaupt nog geen account hebben. Volgens de moeder zet zij al sinds de geboorte van het kind foto’s op social media en heeft de vader daar nooit iets van gezegd. De accounts van de moeder zijn niet voor iedereen toegankelijk. De moeder en ook de jeugdbescherming vinden de vader wel erg dwingend.

Belang van het kind

Nu de ouders gezamenlijk het gezag hebben over hun kind, moeten zij gezamenlijk beslissen over de vraag of het kind gebruik mag maken van social media en of er foto’s van het kind daarop worden geplaatst. De ouders moeten daarbij handelen in het belang van het kind. Het kind is 8 en kan, tot op zekere hoogte, zijn eigen wensen kenbaar maken. Ouders moeten dat gesprek met hem aangaan. De voorzieningenrechter vindt het niet in het belang van het kind dat de vader de moeder zonder enig voorafgaand overleg dagvaardt. Nu het kind om de week bij de een en de ander verblijft, is het noodzakelijk dat de ouders overleggen over de dagelijkse opvoeding. Het gebruik van social media is daar een onderdeel van. Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat ouders foto’s van hun kinderen op social media zetten en dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met social media. De geplaatste foto’s zijn ‘alledaags’ en zeker niet aanstootgevend. De moeder hoeft deze foto’s – op een paar na – niet te verwijderen.

Niet onrechtmatig

Dat de vader bezwaar heeft tegen de foto’s van het kind op social media kan terecht zijn, maar daarover moet hij eerst met de moeder overleggen. Zij is welwillend: ze plaatst geen foto’s (meer) waarop het kind zichtbaar in beeld is. Verder is zij bereid de vader toe te voegen als vriend en wil zij een bepaald account verwijderen. Onder deze omstandigheden is niet zondermeer elke plaatsing van een foto op social media onrechtmatig. De vader moet zich realiseren dat hij noch zijn eigen belang, noch het veel crucialere belang van het kind dient door zich niet open te stellen voor normaal overleg met de moeder. Het starten van dit kort geding was niet in het belang van hun kind.

Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBGEL:2024:85 | 08-01-2024

Wilt u meer informatie over familie- en jeugdrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Francesco van der Linden. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant