fbpx
Gezag

Ook ouder zonder gezag moet andere ouder informeren over kind

Heeft een verzorgende ouder geen gezag over het kind, dan heeft deze geen wettelijke plicht de andere ouder zonder gezag te informeren over hoe het met het kind gaat. Dit is een leemte in de wet. In deze zaak gaat de rechtbank daar creatief mee om.

Een minderjarige dochter wordt opgevoed door haar moeder en de ouders van haar moeder. De ouders van de moeder zijn officieel voogd. De moeder was minderjarig toen haar dochter geboren werd. De moeder heeft geen gezag over haar dochter. Het kind heeft geen omgang met de vader. De vader wil op z’n minst op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van zijn dochter, en legt ook dat verzoek neer bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Geen contact

De bijzondere curator adviseert de rechtbank om geen enkel contact tussen de man en het kind af te dwingen. Verplicht contact levert voor de dochter te veel stress op. Dat is zelfs zo als de moeder een informatieplicht wordt opgelegd. Het kind wil nu geen contact met haar vader. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming komt dat ook doordat de moeder en haar ouders de dochter geen ruimte geven om een band met haar vader kunnen opbouwen. De dochter heeft een negatief beeld van haar vader dat onherstelbaar lijkt. Voor het kind is het belangrijk dat zij de gelegenheid krijgt om haar vader te leren kennen. Het zou al mooi zijn als vader ‘vader op afstand’ kan zijn.

Vader op afstand

In de wet staat dat de ouder die niet met het gezag is belast (hier de vader) recht heeft op omgang met zijn kind, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Dat laatste is hier het geval, vindt de rechtbank. Wel zou het kind de positieve kanten van de vader moeten leren kennen: de man is en blijft haar vader, zij draagt voor 50% zijn DNA. Daarom moet de man als een ‘vader op afstand’ zijn dochter op de hoogte houden van zijn leven. Mocht zij in de toekomst nieuwsgierig worden naar haar vader, dan is de drempel om contact te zoeken mogelijk lager.

Gewichtige aangelegenheden doorgeven

De ouder met gezag is op basis van de wet gehouden om de ouder zonder gezag op de hoogte te stellen van ‘gewichtige aangelegenheden’ ten aanzien van het kind. Dat zijn bijvoorbeeld leerprestaties of schoolkeuze, gezondheid en ontwikkeling en belangrijke financiële aangelegenheden die het kind betreffen. De vader heeft er recht op om op de hoogte te blijven van zijn dochter en te weten hoe het met haar gaat. Dat is zeker zo omdat hij geen omgang heeft met zijn dochter. Door vader te informeren, kan een minimale betrokkenheid van de vader bij het leven van zijn dochter worden gewaarborgd. 

Schriftelijk informeren

Alleen hebben de moeder noch de voogden gezag over het kind. Je kunt betogen dat er daarom geen informatieverplichting aan de moeder of de voogden, haar ouders, kan worden opgelegd. In dat geval kunnen zij dus niet worden gedwongen om informatie over het kind te verschaffen aan de vader. Dit is een leemte in de wet.

Bij de verzorging en de verantwoordelijkheid die moeder en voogden hebben voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind, hoort ook, zo vindt de rechtbank, dat zij de vader op de hoogte stellen over het meisje. Vader heeft toch recht op informatie. De rechtbank stelt in deze situatie de moeder en de voogden gelijk aan ‘de met het gezag belaste ouder’.

De moeder en de voogden moeten de man eens per drie maanden schriftelijk over haar informeren. De rechter is heel precies in hoe dat informeren eruit moet zien. Het moet een bericht zijn van minimaal twee A4-tjes, met drie duidelijke (informele) recente foto’s waarop het kind staat en die een inzage geven in haar dagelijkse leven. Ook moeten zij een afschrift van schoolrapporten en andere relevante zaken over het kind aan de vader laten zien. Doen de vrouw en voogden dat niet, dan kan de man dwangsommen vorderen. Daar wijst de rechtbank hen nog op.

Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNNE:2023:3513 182704 | 23-07-2023

Wilt u meer informatie over familie- en jeugdrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Augusta van Haga. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. En tot slot verwijzen wij graag naar onze FAQ-pagina waar u de antwoorden op veelgestelde vragen kunt lezen.

Ook interessant