fbpx

Minderjarige mag geen gezag over kind uitoefenen: oma wordt voogd

Een minderjarige krijgt een baby. Omdat zij volgens de wet onbevoegd is om het ouderlijk gezag over het kind uit te oefenen, dient haar moeder – de oma van de baby – een verzoek in om de voogdij te verkrijgen. Met succes. De rechter heeft er vertrouwen in dat de familie de zaken in het belang van de baby én de minderjarige ouders goed kan regelen. 

Een minderjarige raakt zwanger van haar vriend, die ook minderjarig is. Als de baby geboren wordt, is de moeder nog steeds minderjarig. In de wet is geregeld dat een minderjarige onbevoegd is het ouderlijk gezag over een kind uit te oefenen. Er is dan sprake van een zogenoemd gezagsvacuüm.

Voogd

De rechtbank kan dan op grond van de wet onder meer op verzoek van een bloed- of aanverwant van de minderjarige een voogd benoemen over het pasgeboren kind. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders.

De ouders van deze minderjarige moeder zijn gescheiden. Samen oefenen ze het gezag uit over hun dochter. Die heeft haar hoofdverblijf bij haar moeder en woont om de week enkele dagen bij haar vader. Haar moeder wil nu de voogdij over het kind van haar dochter. Daartoe dient ze een verzoek in bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Stabiele situatie

Het is de rechter in deze zaak duidelijk geworden dat sprake is van een stabiele situatie. Alle betrokkenen hebben goed contact met elkaar. De ouders van de minderjarige moeder zijn weliswaar uit elkaar, maar de band tussen hen is goed. Ook met de minderjarige vader en zijn ouders is prima contact. Alle betrokkenen hebben afspraken met elkaar gemaakt en die zijn ook op papier gezet. Iedereen heeft aangegeven achter het voogdijverzoek van de oma van de baby te staan.

Geen contra-indicaties: oma wordt voogd

Net als de Raad van de Kinderbescherming heeft de rechter er vertrouwen in dat de families met elkaar in staat zijn de zaken in het belang van de baby, en ook in het belang van de minderjarige ouders, goed te regelen. Er zijn dan ook geen contra-indicaties om het verzoek om de moeder van de minderjarige dochter te belasten met de voogdij toe te wijzen, aldus de rechtbank. De oma krijgt de voogdij over de baby.

Wilt u meer informatie over familie- en jeugdrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Annemarie Braun of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uitspraak rechtbank (Bron: Rechtbank Noord-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNNE:2023:1671 188639 | 17-04-2023)

Ook interessant