fbpx
Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing als ontwikkeling van kind in gevaar is

Een uithuisplaatsing van een kind is een aangrijpende gebeurtenis. Dan moet er in een gezin echt wat aan de hand zijn. Het kind in deze zaak had in zijn korte leven al veel meegemaakt.

Dit kind, geboren in 2022, is pas enkele maanden oud als het onder toezicht wordt gesteld van een ‘gecertificeerde instelling’. Leidt een ondertoezichtstelling niet tot de juiste resultaten, dan kan een kind uit huis worden geplaatst. Dat gebeurde in deze zaak met een spoedmachtiging van de rechter (twee weken in een pleeggezin), daarna met een reguliere machtiging voor zes maanden. Vervolgens beslist de meervoudige kamer van de rechtbank dat het kind uit huis wordt geplaatst in een voorziening voor pleegzorg voor de duur van de ondertoezichtstelling. Het kind verblijft dan in een ‘perspectief biedend pleeggezin’.

Ontwikkeling van het kind

De ouders willen hun kind terug en vechten de beslissing van de rechtbank aan bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof onderzoekt of een machtiging uithuisplaatsing noodzakelijk is voor de verzorging en opvoeding van het kind of voor onderzoek van het kind.

Begeleiding

Deze baby heeft vanaf de geboorte tot aan de uithuisplaatsing met zijn moeder bij een Ouder Kind Behandelgroep gewoond. Daar had men zorgen over aandacht, troost, verzorging en voeding. Moeder kon op die punten niet in de behoeften van het kind voorzien. Door het achterblijvende gewicht van het kind was al snel een ziekenhuisopname nodig. Om die reden is ook de spoedmachtiging tot uithuisplaatsing verleend. Opvoedadviezen aan moeder leidden tot conflicten. Ze heeft veel begeleiding nodig. Moeder is onvoorspelbaar, wat verwarrend en onveilig is voor het kind.

Geen veilige plek

Wel is de moeder gestart met intensieve hulpverlening. Het hof vindt het positief dat zij hard aan zichzelf werkt en zich goed ontwikkelt. Moeder wil dat moet worden toegewerkt naar een thuisplaatsing. Maar dat is volgens het hof nog niet aan de orde. Door de onvoorspelbaarheid van de moeder heeft het kind thuis nog geen veilige plek. Zeker nu het kind nog steeds een ondergewicht heeft – het staat onder toezicht van een diëtist –, snel overprikkeld is en slaapproblemen heeft, is de uithuisplaatsing nog steeds noodzakelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Nu aan de wettelijke eisen voor uithuisplaatsing is voldaan, mag het kind nog niet naar huis.

Wilt u meer informatie over familie- en jeugdrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Annemarie Braun of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uitspraak Gerechtshof (Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2023:4192 | 12-06-2023)

Ook interessant