fbpx
Geen vervangende toestemming voor vakantie minderjarige kinderen

Geen vervangende toestemming voor vakantie minderjarige kinderen

Een gescheiden moeder wil met haar kinderen op vakantie naar het buitenland en heeft daarvoor toestemming nodig van de vader. Die weigert deze toestemming te geven. Jeugdzorg vraagt de Rechtbank Limburg om vervangende toestemming te verlenen. Dit wordt afgewezen, omdat het verzoek geen verband houdt met de ondertoezichtstelling van de kinderen. De moeder had een verzoek moeten indienen.

Een man en een vrouw zijn gescheiden en hebben samen twee minderjarige kinderen. Ze zijn samen belast met het ouderlijk gezag over hun kinderen. Die staan onder toezicht van jeugdzorg en wonen bij hun moeder.

Vervangende toestemming

De moeder wil met haar kinderen en haar nieuwe partner op vakantie naar het buitenland. De kinderen zijn al lang niet met vakantie geweest en zijn daar wel aan toe. De moeder heeft hiervoor toestemming nodig van hun vader. Hij weigert die te geven. De rechtbank wordt daarom om vervangende toestemming gevraagd. Jeugdzorg doet dit verzoek, omdat zij de moeder wil ondersteunen.

Vangnet

Op basis van de wet kunnen geschillen over de uitvoering van de ondertoezichtstelling aan de kinderrechter worden voorgelegd voor een beslissing. Volgens vaste rechtspraak is deze mogelijkheid een vangnet voor geschillen die niet op een andere manier kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld door een andere wettelijke procedure of overleg.

Afwijzing

De rechtbank wijst het verzoek van jeugdzorg echter af, omdat de mogelijkheid van de moeder om al dan niet met de kinderen met vakantie te gaan de uitvoering van de ondertoezichtstelling niet raakt. De kinderen zijn niet uit huis geplaatst, dus jeugdzorg gaat niet over hun verblijf. De moeder kan zelf de kinderrechter om vervangende toestemming vragen; de wet biedt daar de mogelijkheid voor bij geschillen over de gezamenlijke uitoefening van het gezag.

Alsnog toestemming

De rechtbank benadrukt dat de afwijzing van het verzoek van jeugdzorg alleen is gebaseerd op juridische gronden. Volgens de rechtbank is het betreurenswaardig dat de vader geen toestemming geeft voor een vakantie van zijn kinderen, zeker nu hij daarvoor ook geen inhoudelijke argumenten heeft. De rechtbank doet daarom een uitdrukkelijk beroep op de vader om alsnog toestemming te geven, om verdere procedures te voorkomen die een onnodige druk op de kinderen met zich zullen meebrengen. 

Uitspraak Rechtbank Limburg jurisprudentie | ECLI:NL:RBLIM:2024:2769 C/03/328806 / JE RK 24-454 en C/03/328807 / JE RK 24-455 | 15-04-2024

Wilt u meer informatie over personen- en familierecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Annemarie Braun. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant