fbpx
Wijziging geslachtsnaam kind

Wijziging geslachtsnaam kind

Na de scheiding wil een moeder dat haar kind de geslachtsnaam van de stiefvader krijgt. De rechtbank en het hof wijzen dit verzoek af.

Een gescheiden stel heeft een minderjarig kind. De moeder was aanvankelijk alleen belast met het gezag. Na de scheiding is de moeder getrouwd met een man, die nu de stiefvader van het kind is. De rechtbank heeft de stiefvader, op verzoek, naast de moeder met het gezag belast. Zij krijgen nadien nog een kind en willen dat het eerste kind de achternaam krijgt van de stiefvader, en als dat niet mogelijk is, die van de moeder.

Belang van het kind volgens de rechtbank

Als wordt verzocht de ouder en stiefouder gezamenlijk te belasten met het gezag kan ook worden verzocht de geslachtsnaam van het kind te wijzigen in die van de stiefouder.  Zo’n verzoek wordt afgewezen indien het kind twaalf jaar of ouder is en daarmee niet instemt. Maar ook als het verzoek om gezamenlijk gezag wordt afgewezen, of als het belang van het kind zich tegen naamswijziging verzet.

De rechtbank heeft de stiefvader met het gezag belast. Dat wil niet zeggen dat het kind dan ook al zijn geslachtsnaam krijgt. Met de geslachtsnaam van een kind moet behoedzaam worden omgegaan, oordeelt de rechtbank. Zeker wanneer het kind zich al bewust is van zijn geslachtsnaam. Een kind ontleent daaraan deels zijns identiteit. Dit kind gebruikt de geslachtsnaam van zijn biologische vader. Wel bestaat tussen het kind en de stiefvader een nauwe en persoonlijke betrekking. Het kind maakt deel uit van het gezin van de stiefvader, de moeder en het jongste kind. Alleen het oudste kind heeft een andere achternaam. Maar het kind is pas vijf en kan de consequenties van die beslissing niet volledig overzien. De rechtbank wijst het verzoek om wijziging van de geslachtsnaam dan ook af.

Toevoeging van het hof

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigt dit oordeel van de rechtbank om dezelfde redenen. Ook het hof acht wijziging van de geslachtsnaam niet in het belang van het kind. De communicatie tussen de moeder en de biologische vader is niet goed, maar beide willen zij deze verbeteren. Daarmee is het denkbaar dat de vader in de toekomst weer een rol zal spelen in het leven van het kind. Het belang van het kind om zich te kunnen blijven identificeren met zijn eigen vader weegt zwaarder dan het belang dat de moeder en de stiefvader aanvoeren: de gezinseenheid. Ook om die reden is het belangrijk dat het kind de geslachtsnaam van de biologische vader blijft dragen.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2023:10503 200.329.026 | 11-12-2023

Wilt u meer informatie over familie- en jeugdrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Annemarie Braun. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant