fbpx
Wijziging voornaam

Wijziging voornaam alleen bij zwaarwichtig belang

Een jonge vrouw wil haar voornaam laten wijzigen. De rechtbank wijst dat af: naamconsistentie is belangrijker dan het persoonlijk belang dat deze vrouw heeft bij een andere voornaam.

Een vrouw, geboren in 2001 en met de Nederlandse nationaliteit, voelt al langere tijd een diepe innerlijke verbintenis met het katholieke geloof. In 2022 is zij gedoopt en toegetreden tot de katholieke kerk. Haar huidige voornamen – die net als de gewenste voornamen niet in de uitspraak zijn vermeld – passen volgens haar niet meer bij de sociale omgeving en geloofsovertuiging waarmee zij zich verbonden voelt. Zij voelt zich er niet thuis met haar huidige niet-katholieke naam. Hierdoor mist zij een belangrijke aansluiting met de hechte katholieke sociale gemeenschap.

Juridische werkelijkheid

Ze stelt nieuwe voornamen voor, die zij samen met haar ouders en de kerk heeft gekozen. Bij deze namen voelt zij zich zelfverzekerd en deze namen passen goed bij haar katholieke identiteit. Die naam gebruikt zij ook al in de praktijk, maar nu zij niet met die namen is geregistreerd, levert dit principiële en praktische bezwaren op. Nu haar roepnaam en officiële voornaam niet overeenkomen, ondervindt zij hinder op haar werk en als zij post krijgt. Met de naamswijziging worden de juridische en feitelijke werkelijkheid met elkaar in overeenstemming gebracht.

Privéleven en gezins- en familieleven

Voornamen, zo overweegt de rechtbank Overijssel, vallen onder het begrip ‘privéleven en familie- en gezinsleven’ in de zin het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Voor een wijziging daarvan dient voldoende zwaarwichtig belang te bestaan. De rechtbank moet het persoonlijk belang van de vrouw afwegen tegen het belang dat het rechtsverkeer heeft bij een zo hoog mogelijke mate van consistentie in namen. De rechtbank let daarbij op het ongemak of overlast dat de vrouw hiervan ondervindt.

Geen zwaarwichtig belang

In dit geval staat niet vast dat sprake is van een zwaarwichtig belang van de vrouw. Dit moet immers worden onderscheiden van een sterke wens of voorkeur. Het algemeen belang bij naamconsistentie weegt hier zwaarder dan het persoonlijke belang van de vrouw. Haar huidige naam mag dan wel emoties bij haar oproepen, maar niet is gebleken is dat zij echt lijdt onder het dragen van haar officiële voornamen. De inconsistentie, die zij ervaart, heeft zij zelf veroorzaakt doordat zij in diverse registraties onder verschillende namen staat opgenomen.

Namenrecht

Het is in Nederland van oudsher gebruikelijk dat de roepnaam van een persoon afwijkt van de voornaam op de geboorteakte. Binnen het namenrecht hoeft de roepnaam niet in overeenstemming te zijn met de naam zoals die blijkt uit de geboorteakte. Deze vrouw mag zich in het dagelijks leven gerust, en ook zonder wijziging van haar voornaam in de registers van de burgerlijke stand, anders noemen. De rechtbank wijst het verzoek tot wijziging van haar voornaam dan ook af.

Bron: Uitspraak Rechtbank Overijssel | jurisprudentie | ECLI:NL:RBOVE:2023:5170 C/08/295139 / FA RK 23-989 | 10-12-2023

Wilt u meer informatie over familierecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Francesco van der Linden. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant