fbpx
Verwijtbaar gedrag tijdens ziekte

Ziekte kan ontbinding wegens verwijtbaar gedrag in de weg staan

Een werknemer liegt en bedriegt. De werkgever wil van hem af. Maar omdat dit gedrag is vertoond tijdens zijn arbeidsongeschiktheid (depressie), geldt een opzegverbod. De man kan niet worden ontslagen omdat het gedrag verband houdt met zijn ziekte.

Een werkgever vraagt de kantonrechter (rechtbank Rotterdam) de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Hij had zijn werkgever voorgelogen over zijn arbeidsongeschiktheid. Hij zou zich hersteld hebben gemeld terwijl hij dat niet was en stelde daarmee zichzelf en anderen bloot aan ernstig gevaar. Ook heeft hij collega’s ernstig beledigd en bedreigd. Verder zou hij niet bekwaam zijn het werk te verrichten.

Ontslaggrond

De kantonrechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als daar een redelijke grond voor is. In dit geval geldt echter een opzegverbod: de werknemer is arbeidsongeschikt en was dat ook toen zijn werkgever om de ontbinding vroeg. De kantonrechter kan een ontbindingsverzoek alleen toewijzen als er geen verband is met het opzegverbod. Het is de werkgever die moet bewijzen dat dit verband ontbreekt. De kantonrechter moet vervolgens beoordelen of, als de ziekte wordt ‘weggedacht’, er omstandigheden zijn die zorgen dat er sprake is van een voldragen ontslaggrond.

Arbeidsongeschiktheid

Het staat vast dat deze werknemer een aantal forse bedreigingen en beledigingen heeft geuit via WhatsApp, e-mails en telefoon. Daarmee is hij volgens de kantonrechter over de schreef gegaan. Maar zijn uitspraken houden wel rechtstreeks verband met zijn depressie (na een poging tot zelfdoding) op dat moment. Die problematiek blijkt uit de verklaring van een deskundige. Dezelfde klachten hebben ook geleid tot zijn arbeidsongeschiktheid. Vóór zijn ziekmelding gedroeg de man zich niet zo. Er is dus sprake van een verband tussen deze gedragingen en zijn arbeidsongeschiktheid, aldus de kantonrechter, zodat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op deze grond niet mogelijk is.

Hersteld

Dat de man zich hersteld had gemeld terwijl hij dat nog niet het geval was – en waardoor anderen gevaar liepen – heeft de werkgever volgens de kantonrechter onvoldoende onderbouwd. De bedrijfsarts had dit bovendien ook geadviseerd en een collega die de werknemer ondersteunde vond ook dat hij weer aan de slag kon. Maar zelfs als de man zich hersteld heeft gemeld om te voorkomen dat hij langer dan twee jaar ziek zou zijn, moet ook dit worden gerelateerd aan zijn gemoedstoestand.

Geen ontbinding

Kortom: de verwijten houden verband met de psychische toestand van de werknemer. Omdat hij arbeidsongeschikt was, geldt een opzegverbod. Dat een brief van zijn baas aan de bedrijfsarts door deze werknemer ook aan al zijn collega’s is gemaild, betekent ook niet dat de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding kan worden ontbonden. Ook dit is gebeurd in de periode dat hij ernstige psychische klachten had en houdt dus verband met het opzegverbod. Ook de onbekwaamheid tot het uitvoeren van zijn werk heeft te maken met zijn medische situatie. Nu het opzegverbod geldt, kan de arbeidsovereenkomst niet worden ontbonden.

Bron: Uitspraak Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2024:745 | 07-02-2024

Wilt u meer informatie over arbeidsrecht of heeft u een vraag over het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met Frederike Werts. Ook kunt u ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook interessant