fbpx

Ontslag op staande voet per brief

Een werkgever stelt dat zij een werkneemster per brief op staande voet heeft ontslagen. Is het ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven, als de werkgever niet kan aantonen dat de werkneemster de brief heeft ontvangen?

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in diens uitspraak van 28 februari 2023 van niet. Wat was er aan de hand?

Ziekmelding

Een werkneemster van een thuiszorgorganisatie meldt zich op 19 september 2022 ziek. De werkneemster gaat niet in op verzoeken van haar werkgever om naar het werk te komen voor een gesprek. Haar werkgever roept haar echter niet op om door de bedrijfsarts te worden gezien.

Een maand later, wanneer de werkneemster nog steeds thuis zit, verwijdert haar werkgever haar uit de groepsapp van het werk en wordt de toegang tot de digitale systemen geblokkeerd. Ze wordt niet meer ingeroosterd voor haar werk.

Van collega’s hoort ze dat er in een teambespreking is gezegd dat zij ontslag op staande voet heeft gekregen. Werkneemster ontvangt zonder toelichting of specificatie nog één betaling waarvan zij vermoedt dat dit een eindafrekening is. Op brieven van haar advocaat aan de werkgever volgt geen reactie. De werkneemster start vervolgens een procedure bij de kantonrechter.

Ontslag op staande voet per brief

De bestuurder van de werkgever verklaart tijdens de zitting bij de kantonrechter dat zij op 19 september 2022 per brief met onmiddellijke ingang ontslag aan de werkneemster heeft verleend, omdat de werkneemster die dag niet op het werk verscheen en niet inging op verzoeken om in gesprek te gaan.

Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet

De bestuurder van werkgever brengt echter geen kopie van de brief in het geding, waarin zij de werkneemster met onmiddellijke ingang aan de werkneemster ontslag heeft verleend. Ook weet zij niet of de brief door de werkneemster is ontvangen.

Werkneemster ontkent dat en verklaart dat zij met de inhoud van de brief niet bekend is. Uit de Whatsapp berichten die partijen aan elkaar hebben verzonden, blijkt evenmin dat de werkgever werkneemster op staande voet heeft ontslagen.

De kantonrechter oordeelt daarom dat niet kan worden vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst op enig moment is beëindigd doordat die op grond van een onverwijld aan de werkneemster meegedeelde dringende reden is opgezegd. Er is dus geen sprake van een rechtsgeldig gegeven ontslag.

Ons advies aan werkgevers

Als u besluit om een werknemer op staande voet te ontslaan, zorg er dan voor dat u dat schriftelijk doet en dat u kunt aantonen dat uw mededeling de werknemer heeft bereikt. U kunt de ontslagbrief het beste aangetekend met bericht van ontvangst aan de werknemer versturen. Daarnaast raad ik u aan om de brief ook aan de werknemer te mailen met ontvangstbevestiging en per Whatsapp te versturen. Aan de hand van een antwoordemail of een blauw vinkje in Whatsapp kunt u eveneens aantonen dat de werknemer uw bericht heeft ontvangen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem contact op met Irene Lansen of vul ons contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uitspraak rechtbank (Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant | jurisprudentie | ECLI:NL:RBZWB:2023:1999 10225828 AZ VERZ 22-87 (E) | 28-02-2023)

Ook interessant